Úmysly

Pondelok

06:00 + Mária Ďaďová, rod. Matejková | Fk
12:00 + Stanislav Hrabala | Fk
18:00 + Štefan Vankúš | Fk
18:30 + Ján a Ignác Jackulík | Br
07:45 + Lukáš | CSŚ

Utorok

06:00 za zdravie Ľubomíra Zvaru | Fk
12:00 za + zamestnancov pošty | Fk
18:00 za uzdravenie a navrátenie zraku pre Moniku | Fk
18:30 + Štefan a Helena Dupčák | Br
16:00 + Rastislav a Žofia | Ns

Streda

06:00 + Cyprián Lakoštík | Fk
12:00 + Marián Gajdoš | Fk
18:00 za zdravie a Božie milosrdenstvo pre Jána s rodinou | Fk
18:30 ZBP pre vnučku Michaelu | Br
07:45 + Jozef Medvecký | CSŠ

Štvrtok

06:00 + Pavol a Zuzana Brodňanská | Fk
12:00 za zdravie a Božiu pomoc pre Michala a Tatianu | Fk
18:00 + Anna Bialiková - 1. výročie | Fk
17:00 + Michal a Mária | Br
16:00 + z rodiny Krškovej | Ns

Piatok

06:00 + Jozef a Emília Lakoštík | Fk
12:00 + Viera a Miroslav | Fk
18:00 + Václav Horáček | Fk
18:30 za ZBP a silu v chorobe pre Danu | Br
17:00 za zdravie a Božie požehnanie pre rodičov | VK

Sobota

06:30 za rodinu Halajovú | Fk
15:00 sobášna svätá omša | Fk
16:00 sobášna svätá omša | Fk
18:00 ZBP Tibor, Zuzana, Anton | Fk
07:00 za ZBP a Božiu pomoc pre rodinu E. Bakaľu | Br

Nedeľa

06:30 + Ján Samuheľ | Fk
09:00 ZBP Anna Gáliková | Fk
11:00 za zdravie a Božie požehnanie Mudr. Metoda Kulicha (70 rokov života) | Fk
14:45 za snúbencov Viktora a Janu | Fk
07:45 za veriacich | Br
10:00 ZBP pre rodinu Krškovú | Br
18:30 | Br
09:15 + Ján, Elena, Alžbeta, Ján | VK
16:00 + Terézia Mesiarová | Ns

Oznamy

DVADSIATA PIATA NEDEĽA
– V sobotu 30.09.2023 budú náuky. Krstná v Pastoračnom
centre (vzadu za farským úradom) a sobášna na farskom
úrade so začiatkom o 8:00 hod.
– V sobotu slávime spomienku na svätého Hieronyma.
Pozývame vás na Hieronymov večer v sobotu 30.09.2023.
Od 19:00 do 21:00 hod. sa bude vo farskom kostole čítať
Božie slovo. V tom čase bude aj adorácia. Preto vo štvrtok
adorácia nebude.
– Sviatosť krstu budeme vysluhovať v nedeľu 01.10.2023 pri
sv. omši o 11:00 hod. vo farskom kostole.
– Biskupská vysviacka Mons. Františka Trstenského sa
uskutoční v sobotu
21. októbra o 10:00 hod. v Katedrále sv. Martina v Spišskej
Kapitule. Tí, ktorí majú záujem ísť na vysviacku autobusom,
nech sa zapíšu v sakristiách kostolov. K dispozícii je len
jeden autobus a tiež nevieme zaručiť, či sa do katedrály
dostanete.
– Pozývame vás zapojiť sa do duchovnej kytice pre nášho
nového diecézneho biskupa Mons. Františka Trstenského.
Vzadu si môžete vziať pripravený lístok, na ktorý napíšete
počet modlitieb či skutkov nábožnosti, obetovaných za otca
biskupa. Vyplnený lístok môžete odovzdať do pripravenej
škatule vo farskom kostole, v kostole na Brezovci, alebo v
kostole vo Vyšnom Kubíne, a to do nedele 15. októbra 2023.
Pozývame vás k modlitbe za otca biskupa a vopred
vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa
zapoja.
– Mládežnícky zbor Dolný Kubín hľadá mladých spevákov a
hudobníkov, ktorí majú záujem o spev na svätých omšiach a
radi by sa pridali k službe vo farnosti. Viac informácií nájdete
na nástenke.
– Fotky a CD z birmovnej slávnosti si môžete vyzdvihnúť vo
Fotocentre Orava.

Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.rkcdolnykubin.sk

Pozvánky