Úmysly

Pondelok

07:00 +z rodiny Zembjakovej | Karmel
17:30 +Mária Ďuricová, 10.výr. |

Utorok

07:00 +rodičia Ľalíkoví | Karmel
17:30 +Juraj Krnáč, 1.výr. a rodičia z oboch strán |

Streda

07:00 +syn Radoslav, nedožitých 50 rokov a za dobré vzťahy v rodine | Karmel - Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka
17:30 +Michal Budáč, 1.výr. | Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka

Štvrtok

07:00 +Izabela | Karmel - Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok
17:30 Na poďakovanie za 80 r. ž. Mikuláša Purdeka, 50 r.ž. syna Pavla, 40 r.ž. nevesty Maťky a za zdravie a B. p. rodine | Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok

Piatok

07:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre otca Michala | Karmel - Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok
17:30 +Pavel Mojžiš, 20.výr. | Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok

Sobota

07:30 Za ružu Emílie Lapínovej | Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
17:00 Na poďakovanie za 40 rokov života dcéry Katky a za zdravie a Božiu pomoc rodine | Karmel
17:30 Na poďakovanie za dar života Tinky a Elišky |

Nedeľa

07:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre sestru Beátu Teréziu a jej rodinu | Karmel - 26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
07:45 Za veriacich | 26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
09:00 +Ján Krekáň, nedožitých 70 rokov a za zdravie a Božiu pomoc rodine | 26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
10:30 +Vlasta Stramová, 1.výr., manžel a za zdravie a Božiu pomoc rodine | 26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
17:00 Na poďakovanie za dar života dcér a za zdravie a Božiu pomoc rodine | Karmel - 26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
17:30 +Michal Budáč, Jozef Ďuriš a za Božiu pomoc rodine | 26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy

  • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti ruža č. 18. Emílie Lapínovej
  • Tento týždeň bude v kostole kláštora sestier bosých karmelitánok v Detve deviatnik ku cti sv. Terézie z Lisieux pred jej liturgickým sviatkom. Modlitba deviatnika bude počas ranných svätých omší v kláštore. Počas deviatnika si môžete vzbudiť vlastné úmysly prosieb ku sv. Terezke. Môžete si ich aj napísať na lístok a vložiť do košíka, ktorý bude položený pri soche sv. Terezky s jej relikviami v kostole kláštora. Tieto úmysly sa nebudú verejne čítať a po sviatku sv. Terezky budú spálené.
  • V sobotu a v nedeľu bude v kostole sestier bosých karmelitánok tzv. Víkend so sv. Teréziou z Lisieux pri príležitosti 150. výročia jej narodenia a 100. výročia jej beatifikácie. Sväté omše o 17.00 hod. v tieto dni bude celebrovať ThDr. Mgr. Ján Bittšanský, pracovník Apoštolskej nunciatúry v Bratislave, ktorý sa v príhovoroch zameria na spiritualitu sv. Terézie z Lisieux.
  • V sobotu o 11.00 hod bude na Raticovom Vrchu slávnostná sv. omša z príležitosti 800 rokov od prvých jasličiek v Greccio za účasti františkánov z celého Slovenska. Hlavným celebrantom bude islandský biskup P.Dávid Tencer, OFMCap.
  • Členovia SSV si môžu vo farskej kancelárii vyzdvihnúť Pútnik Svätovojtešský a podielovú knihu na rok 2024. Zároveň je potrebné zaplatiť členský príspevok vo výške 10,- €.

ThLic. Ľuboš Sabol
dekan-farár

Odkaz na zdrojovú stránku: www.faradetva.sk

Pozvánky