Úmysly

Pondelok

07:00 |
18:00 |

Utorok

07:00 |
18:00 |

Streda

07:00 |
18:00 |

Štvrtok

07:00 |
18:00 | Adorácia od 15:00

Piatok

07:00 |
18:00 | Príprava birmovancov po večernej sv. omši v PC

Sobota

07:00 |
18:00 |

Nedeľa

06:00 |
07:30 |
09:00 |
10:30 |
12:00 |
18:00 |
09:00 | Horelica
11:00 | Čadečka

Oznamy

Zbierka na seminár bola 2 900€, za vaše milodary Pán Boh zaplať.

Pripomíname prihláseným birmovancom, že príprava na sviatosť birmovania, začína tento piatok 29.09.2023 po večernej sv. omši (cca 18:45) v pastoračnom centre.

Upratovanie: ďakujeme za službu skupine: Čadca u Ševca, Kultána, Drahošanky, ako aj na Horelici a Čadečke.

V sobotu 07.10.2023 vás pozývame na Púť nášho dekanátu Čadca (spolu s dekanátom Turzovka) do Rajeckej Lesnej. Začiatok je o 10:00 modlitbou sv. ruženca a o 11:00 bude slávnostná sv. omša s biskupom Tomášom. Záujemcovia sa môžu zapísať v sakristii farského kostola. Zvlášť pozývame členov ružencových spoločenstiev, nakoľko 07.10.2023 bude sviatok Ružencovej Panny Márie.

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo iné jubileum prajeme hojnosť Božieho požehnania.

Odkaz na zdrojovú stránku: www.farnost-cadca.sk/

Pozvánky