Úmysly

Pondelok

12:00 | Bytča
18:00 | Malá Bytča

Utorok

07:00 | Bytča

Streda

07:00 | Bytča
18:00 | Hlboké

Štvrtok

17:00 | Bytča – po sv. omši bude Eucharistická adorácia

Piatok

07:00 | Bytča
18:00 | Bytča

Sobota

07:00 | Bytča
18:00 | Hliník - vigília z nedele

Nedeľa

06:30 | Bytča
08:00 | Bytča
10:00 | Bytča
09:00 | Malá Bytča
11:00 | Hlboké

Oznamy

Liturgický kalendár:

Utorok           Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov, ľubovoľná spomienka

Streda             Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka

Štvrtok           Sv. Václava, mučeníka, ľubovoľná spomienka

Piatok             Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok

Sobota           Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

 

Stretnutie animátorov birmovancov bude tento štvrtok 28.9.  o 18:30 vo fare.

Stretnutie birmovancov: Prvé stretnutie birmovancov bude tento piatok 29.9.2023 o 18:45 hod. vo farskom centre. Tešíme sa na stretnutia!

K dispozícii sú USB kľúče  s fotkami a videom zo sviatosti birmovania (24.júna 2023).Kto si ich objednal, môže si ich zobrať v sakristii farského kostola.

Malý misionár: Pre deti máme k dispozícii slovníček „Malý misionár“, kde máte každú nedeľu a sviatok myšlienku z evanjelia a kde si budete postupne lepiť nálepky s biblickou tematikou. Tretiaci ho dostali v škole od katechétov a ostatné deti, predovšetkým štvrtáci, ktorí boli tento rok na prvom sv. prijímaní si ho zoberte v sakristii kostola. Je tam aj priestor zaznačiť si prvé piatky, ktoré povzbudzujem urobiť si práve štvrtákom. Slovníček si nechávajte doma a v nedeľu si zoberiete vždy len novú nálepku. Myšlienka na tento týždeň: Dopraj dobro každému človeku.

Program Amoris pre manželovNaša farnosť v spolupráci s n.o. Rodinkovo, vás pozývajú na program Amoris pre manželov. Je to cyklus motivačných prednášok pre manželov s cieľom lepšieho poznania a pochopenia manželského partnera, posilnenia dôvery v manželskom vzťahu. Pôjde o víkend: 14.-15. októbra 2023 od 14:00 do 17:30 hod. na ZŠ na ul. Mieru v Bytči. O deti sa vám postarajú animátori. V nedeľu je tam dokonca možnosť nahlásiť si aj obed. Kvôli organizačným veciam sa treba prihlásiť najneskôr do 8. októbra na web stránke: www.amoris.sk.  Bližšie info na plagáte vo výveske alebo na našej web stránke.

Výročie požehnania chrámu v HlbokomTento rok v októbri slávime 30. výročie požehnania filiálneho Kostola Sedembolestnej Panny Márie v Hlbokom nad Váhom. Pozval som na slávnosť otca biskupa Mons. Františka Rábeka, ordinára ozbrojených síl SR, ktorý tento kostolík pred 30 rokmi požehnal. Veľmi sa potešil a príde v nedeľu 8. októbra 2023. Všetci ste srdečne pozvaní na slávnosť, ktorá bude ako vždy o 11:00 hod.     

Poďakovanie: Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našich kostoloch a tým, ktorí sa starajú o výzdobu a čistenie kostola; vďaka za akúkoľvek pomoc, obety a milodary.  

Dnes je zbierka na seminár. Všetkým, aj v mene seminaristov PBZ!

Blahoželáme všetkým oslávencom, vyprosujeme im od Pána Boha, na orodovanie Sedembolestnej Panny Márie a Všetkých svätých, veľa milostí, zdravia, úspechov a po smrti Nebeské kráľovstvo.

Odkaz na zdrojovú stránku: http://bytca.fara.sk/o-nas/farske-oznamy/

Pozvánky