Úmysly

Pondelok

17:00 | Práznovce
18:00 | Bošany

Utorok

17:00 | Krnča
18:00 | Bošany

Streda

07:00 | Bošany
17:00 | Práznovce

Štvrtok

07:00 | Bošany

Piatok

07:00 | Bošany
18:00 | Bošany

Sobota

07:00 | Bošany
18:00 | Bošany

Nedeľa

07:00 | Bošany
08:00 | Krnča
08:30 | Práznovce
10:00 | Bošany

Oznamy

Farské oznamy – 24. septembra 2023

Budúcu nedeľu 1. októbra bude vo farskom kostole v Bošanoch výročná poklona.


Budúcu nedeľu sa koná prvonedeľná zbierka na kostol.


Ďakujeme vám za modlitby, obety i milodary, ktorými zveľaďujete našu farnosť.

UPRATOVANIE: BOŠANY: 7

Odkaz na zdrojovú stránku: https://bosany.fara.sk/

Pozvánky