Úmysly

Pondelok

06:30 + rodičia Ladislav a Anna, súrodenci, teta a strýko |
17:30 Poďakovanie za 75. rokov života Edity a poďakovania za všetky milosti a Pánove dobrodenia |

Utorok

06:30 + manžel, syn, súrodenci, rodičia a svokrovci |
17:30 + manžel Viliam |

Streda

06:30 + manžel Rudolf, dcéra Danka, rodičia a svokrovci | Sv. Vincend de Paul, kňaz
17:30 + rodičia, starí rodičia a brat Ján | Sv. Vincend de Paul, kňaz

Štvrtok

06:30 Za Božiu pomoc pre synov Adriana, Karola a vnučka Sofia |
17:30 + Beáta – 2. výročie | + adorácia

Piatok

06:30 Za Božiu pomoc pre rodinu Ondrejkovú | Sv. Michal, Gabriel a Rafael, archanjeli
17:30 Za Božiu pomoc pre Michala s rodinou | Sv. Michal, Gabriel a Rafael, archanjeli

Sobota

06:30 Za zosnulých farníkov | Sv. Hieronym, kňaz a učiteľ Cirkvi
17:30 + manžel a svokrovci |

Nedeľa

07:00 Za všetkých farníkov |
08:15 + Ema Stašicová a Karol Baffy |
10:00 + starí rodičia a príbuzní z rodiny Novákovej | SV. MICHAL, ARCHANJEL (HODY)
18:00 Za obrátenie detí a vnúčat a za zdravie sestry s rodinou |

Oznamy

  • O upratanie kostola poprosím skupinu č. 5.
  • Deti si môžu vydvihnúť nálepky v sakristii.
  • Mariánske večeradlo bude v utorok o 16.30 v kostole.
  • Budúcu nedeľu budeme sláviť slávnosť sv. Michala archanjela, preto budú upravené časy sv. omší Sv. omša o 9.30 a o 11.00 budú zlúčené do sv. omše o 10.00 hod. Po tejto sv. omši bude pred kostolom agapé, aby sme spoločne ešte mohli ostať a osláviť nášho patróna. Gazdinky, ktoré by chceli prispieť svojimi koláčmi, môžu ich doniesť pred sv. omšou v nedeľu do kostola alebo v sobotu po sv. omši do pastoračného centra.
  • Prihlášky pre deti, ktoré sa budú chystať v tomto školskom roku na prvé sväté prijímanie, sú k dispozícii v sakristii kostola. Vyplnené ich prosíme prineste na faru alebo osobne nám kňazom najneskôr do 15. októbra.
  • Budúcu nedeľu bude prvonedeľná zbierka

 

Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.foncorda.fara.sk/

Pozvánky