Úmysly

Pondelok

06:45 |
18:00 |

Utorok

06:45 |
18:00 |

Streda

06:45 |
18:00 |

Štvrtok

06:45 |
18:00 |

Piatok

06:45 |
18:00 +dc. Ľubica Broďániová |

Sobota

06:45 Pohrebná |
18:30 +Klaudia a Július Šiškovci a rod. z oboch strán |

Nedeľa

07:00 +manžel Stanislav Kmeť a rodičia z ob. strán |
09:00 +za zom. Júliusa Žišku |
10:30 -za veriacich farnosti |
18:30 +rodičia Ladislav a Helena a sestra Darina |

Oznamy

 

Milodary na kostol : Bohu známy -20,-€, Bohu známy z pohrebu -50,-€, Bohu známa z pohrebu -100,-€, Bohu známy z krstu -30,-€. Za vaše dary srdečné Pán Boh zaplať.

Upratovanie kostola má na starosti Ruža pani Antónie Belákovej.

Deti zo spevokolu Pramienok, ktoré máte záujem spievať v zbore, príďte na nácvik v utorok o 14,15h. do cirkevnej základnej školy. Tešíme sa na  vás.

____________________________________________________________________________________

Na ekostol zostáva sv. omša v nedele o 10.30 h. a v určitej miere možností aj na mestskej káblovej televízii ako doteraz, t.z. v nedele o 10,30 h.


Pozvánky