Úmysly

Pondelok

17:00 | Kľúčové
18:00 † Rudolf (2. výročie) a za ZaBP rod. Chmelinovej, Miernej a Bračíkovej | Nemšová

Utorok

17:00 | T. Závada
18:00 † Andrej † rodičia Augustín a Mária a za ZaBP rod. Patkovej, Belkovej, Toppanovej, Ďuríkovej a Kohoutovej | Nemšová

Streda

17:00 | Borčice
18:00 † Ján a Františka Barincoví, † z rod. Cabalovej, Mutňanskej a Krajčiovej a za ZaBP rod. Barincovej a Cabalovej | Nemšová

Štvrtok

18:00 Poďakovanie za životné jubileum a za ZaBP pre synov s rodinami | Nemšová

Piatok

18:00 † Michal (nedožitých 90. rokov) a Terézia, † z rod. Bryndzovej a Holbovej a za ZaBP rod. Kňažkovej, Minárechovej a Žilinskej | Nemšová

Sobota

07:00 † Tekla Múková a za ZaBP rod. Mišíkovej, Múkovej a Rafajovej | Nemšová
17:30 † z rod. Ďuríkovej a Gurínovej a za ZaBP rod. Gurínovej | Nemšová

Nedeľa

07:30 | Kľúčové
08:00 † Miroslav a Brigita a za ZaBP rod. Štefánkovej a Fabušovej | Nemšová
08:45 | T. Závada
10:15 Pro populo | Nemšová
17:30 † z rod. Mičkovej, Šumichrastovej, Kádekovej a Seléšiovej a poďakovanie pri životnom jubileu s prosbou za ZaBP pre tieto rod. | Nemšová

Oznamy

  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár, za Vaše milodary Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
  • V piatok bude mládežnícka sv. omša, na ktorú pozývame mládež našej farnosti. Mládežnícka sv. omša bude bývať počas celého školského roka vždy na tretí piatok v mesiaci.
  • Pri príležitosti 90. výročia založenia dobrovoľného hasičského zboru v Kľúčovom bude v miestnej kaplnke slávnostná sv. omša v sobotu, 24. septembra o 14:00.
  • V sobotu po večernej sv. omši bude miništrantské stretnutie v sakristii farského kostola. Bolo by milé, keby prišli všetci miništranti.
  • Vopred dávame do pozornosti stretnutie lektorov, ktoré sa uskutoční v stredu, 5.10. po večernej sv. omši. Prosíme všetkých lektorov, aby si tak uspôsobili svoj program, žeby sa mohli stretnutia zúčastniť..

Pozvánky