Úmysly

Pondelok

07:00 + manžel a rodičia | Františkánsky
18:30 za Božiu pomoc a uzdravenie v rodine | Františkánsky

Utorok

07:00 + rodičia Lukáčoví a Lipkoví | Františkánsky
18:30 poďakovanie za 50 rokov spoločného života | Františkánsky

Streda

07:00 + manžel, brat a švagriná | Františkánsky
18:30 + Janka Galová | Františkánsky

Štvrtok

07:00 + rodičia Anton a Anna Valoví | Františkánsky
17:30 | Kostolište
18:30 + Ján Bučko a rodičia z oboch strán | Františkánsky

Piatok

07:00 + manžel Pavol Waschek a švagriná Otília | Františkánsky
18:30 + rodičia František a Ľudmila Hrubí a starí rodičia z oboch strán | Františkánsky

Sobota

07:00 prosba o obrátenie, dar viery a zdravie pre Ľubomíra | Františkánsky
18:30 + rodičia Horínkoví a brat František | Františkánsky

Nedeľa

07:00 poďakovanie za dožité jubileá | Františkánsky
08:00 + rodičia Jurkovičoví, Pajpachoví a starí rodičia z oboch strán | Farský
09:00 + Anna Hajdinová a rodičia | Kostolište
09:00 za farníkov | Františkánsky
10:30 + Ladislav Kalafún a rodičia z oboch strán | Františkánsky
18:30 + Marián, Ján a starí rodičia | Františkánsky

Oznamy

  • Členovia SSV si môžu ešte stále po sv. omšiach v chodbe pri sakristii vyzdvihnúť kalendár a podielovú knihu. Členský poplatok na rok 2023 je 8,- €.
  • V stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Záväzný je jeden. Obsahom je poďakovanie za úrodu.
  • Vo štvrtok bude celodenná adoráciaProsíme, zapíšte sa do zoznamu vzadu na stolíku.
  • Združenie Zázračnej medaily a farnosť Malacky organizujú v sobotu od 9:00 do 12:00 h. v areáli farského úradu (vjazd od Slovenskej sporiteľne) jesennú charitatívnu zbierku  šatstva, posteľnej bielizne, uterákov, hygienických potrieb, čistiacich a drogistických potrieb a trvanlivých potravín. Veci prosíme priniesť funkčné, čisté, nepoškodené, zabalené v pevných igelitových vreciach alebo v škatuliach. Vopred ďakujeme.
  • V tomto a nasledujúcom týždni zapisujeme na birmovku, ktorá bude na jeseň budúceho roka. Zapisujeme: – deviatakov a starších (adekvátny ročník osemročných gymnázií) – nie mladších
    – zapisujeme len tých, ktorí navštevujú hodiny katolíckeho náboženstva na škole
    – zapisujeme len tých, ktorí bývajú vo farnosti Malacky (Malacky, Kostolište) – žiakov bývajúcich v inej farnosti nezapisujeme (ani vtedy, keď chodia do školy v Malackách)

Zapisovať budeme na fare v utorok, stredu a štvrtok vždy od 19:00 do 20:00 h. Birmovancov zapisujú rodičia (nie starí rodičia ani birmovní či krstní rodičia).

Viac informácií na nástenke a na našej farskej internetovej stránke malacky.fara.sk


Pozvánky