Úmysly

Pondelok

06:00 † Rudolf |
18:00 † Vladimír |

Utorok

06:00 Za ZBP pre Máriu |
18:00 † Helena, Eugen, Štefan |

Streda

06:00 † Mikuláš a Anna |
18:00 † Magdaléna Petrušková |

Štvrtok

06:00 † Rudolf |
18:00 † Ján Hudáček |

Piatok

06:00 † Štefan a Katarína |
18:00 † Rozália, Štefan, Jozef, Valéria |

Sobota

06:30 Mária, Ján, Michal |
19:00 † Mária a Michal |

Nedeľa

08:00 † Ján a Alžbeta |
09:00 Na úmysel celebranta | GK
10:00 Za ZBP pre Ľuboša |
19:00 † Michal a Mária |

Oznamy

SVÄTÉ OMŠE POČAS TÝŽDŇA:

Bazilika sv. Jakuba 6:00, sobota 6:30,
pi 18:00, so 19:00
Gymnaziálny kostol po – št. 18:00

BUDÚCA NEDEĽA: Dvadsiata šiesta nedeľa v Cezročnom období

Bazilika sv. Jakuba 8:00, 10:00, 19:00

Gymnaziálny kostol 9:00
Bazilika na Mariánskej hore 14:30
Závada 8:00
Levočská Dolina 9:00
Humanitár 10:00

 

ĎALŠIE OZNAMY:
1. Od pondelka nastane zmena večerných sv. omší. Večerné sv. omše tento týždeň budú v gymnaziálnom kostole o 18:00; v piatok o 18:00 bude večerná sv. omša v Bazilike sv. Jakuba. V soboty a nedele budú sv. omše o 19:00.
2. Tento týždeň v stredu, piatok a sobotu máme Jesenné kántrové dni. Záväzný je aspoň jeden deň. Obsahom kántrových dní je poďakovanie za úrodu.
3. Na budúcu nedeľu si na Mariánsku horu vykonajú púť pútnici zo Zakopaného. Sv. omša bude o 14:30.
4. Všetky najnovšie informácie nájdete na webe farnosti farnostlevoca.sk


Pozvánky