Úmysly

Pondelok

06:15 + Mária a Štefan | Humenné
12:00 Za narodené i nenarodené deti a pomoc vo výchove | Humenné
18:00 ZBP Ján (70 r.) | Humenné
17:00 + Daniela | Brestov

Utorok

06:15 + Terézia a Štefan | Humenné
12:00 + Magdaléna, Róbert, Andrej, Ladislav | Humenné
18:00 ZBP Viera s rodinou | Humenné
17:00 + Margita, Jozef | Gruzovce

Streda

06:15 + Margita, Jozef | Humenné
12:00 + Ján, Mária, Ján, Juraj, Mária | Humenné
18:00 + Pavlína (pohreb 25.8.) a + Michal | Humenné
17:00 + Andrej | Slov.Volová

Štvrtok

06:15 + Anton (1 výr.) | Humenné
12:00 + Ján, Pavol, Marián | Humenné
18:00 + Helena, Jozef, Michal | Humenné
17:00 + Štefan a + z rod. Horvátova | Brestov
16:00 + Michal, Mária, Milan, Blažej, Kveta | NsP

Piatok

06:15 + František (14 výr.) | Humenné
12:00 ZBP Ján a Ján | Humenné
18:00 + Michal, Klára a ich rodičia | Humenné
18:00 ZBP Alena (50 r.) s rodinou | Dubník
16:00 + Anna | NsP

Sobota

07:00 + Margita (25 výr.), + Ján, Ján | Humenné
18:00 ZBP Margita (75 r.) | Humenné
07:00 Za + z rod. Nováková a Ihnátová | Slov.Volová
07:00 + Paulina, Juraj, Rozália, Ján, Mária | NsP

Nedeľa

07:30 ZBP Štefan a Mária a deti s rodinami | Humenné
09:00 + Ján a Jozefína | Humenné
10:30 Za farnosť | Humenné
18:00 ZBP Anna (65 r.) | Humenné
09:15 ZBP Jaroslav (70 r.) | Brestov
08:00 ZBP Denisa s rodinou | Gruzovce
10:30 ZBP Dominika a Lukáš | Slov.Volová
09:00 + Martin, Mária, Jozef | Dubník
10:30 ZBP a poďak. Anna (70 r.) | NsP

Oznamy

• HE: Bohuznámi venovali na kostol 50 €. Srdečné Pán Boh zaplať.

• Dnešnú nedeľu (18.09.) je zbierka na Rádio Lumen. Za milodary Pán Boh zaplať.

• Prvé stretnutie birmovancov a ich rodičov bude vo štvrtok (22.09.) na sv. omši. Po večernej sv.
omši budú rozdelení do spoločenstiev. Účasť všetkých, ktorí sa zapísali na birmovku v našej farnosti
je nutná.

• Adorácia vo štvrtok po sv. omši nebude, nakoľko bude v kostole stretnutie birmovancov a ich
rodičov.

• SV,NsP: V sobotu (24.09.) bude sv. omša v Slov. Volovej a v Nemocničnej kaplnke o 7:00 hod.

• HE: Došli nám podielové knihy pre členov Spolku sv. Vojtecha. Prosíme členov, aby si ich vyzdvihli
v sakristii a zaplatili členský poplatok 8 € na r. 2023.

• Dnešnú nedeľu (18.09.) večer o 17:30 v kine Fajn v Humennom premietajú film „Slobodní“. Je to
silný príbeh priateľstva Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla, ktorí spolu s biskupom Korcom
viedli tajnú cirkev a zohrali významnú úlohu v boji proti totalite v Československu. Po príchode
komunizmu boli prenasledovaní a strávili dlhé roky vo väzení. Vrcholom ich úsilia bola Sviečková
manifestácia, o ktorej vtedy hovoril celý svet.


Pozvánky