Úmysly

Pondelok

06:00 + Zuzana, Adam, Jozef Fašánok, +Mária Žúbor a Mária | Fk
12:00 za zdravie a BP pre Juraja | Fk
18:00 + Ferdinand, Július, Helena | Fk
18:30 za vnútorné uzdravenie Veroniky | Br
07:45 + František, Mária, Ján | CSS

Utorok

06:00 + Anna a Ondrej | Fk
12:00 + Vincent Chovanec, Anna | Fk
18:00 + Anna a Jozef Durajovci | Fk
17:00 + Margita Brienilová | Br
16:00 + Svetozár, Jozef, Mária, Matilda | Ns

Streda

06:00 pod'akovanie za 40 rokov Martina Čučku | Fk
12:00 na úmysel | Fk
18:00 za členov ruže sv. Pátra Pia | Fk
07:45 + Ondrej a Anna | CSŠ
18:30 zdravie a BP pre Dávida | Br

Štvrtok

06:00 + rodina Majcherová | Fk
12:00 zdravie a BP pre Mareka a jeho rodinu | Fk
18:00 + Štefan Fafalák | Fk
17:00 za vyriešenie rodinných vzt'ahov | Br
16:00 + Klement Kohár | Ns

Piatok

06:00 + Vasil' | Fk
12:00 + Vincent Vrabec | Fk
18:00 + Štefan a Františka Janček | Fk
17:00 + Margita a Filip Vrabcových | Br
17:00 + Pavol, Mária, Jozef, Štefan | VK

Sobota

06:30 + Ľudovít a Margita Šubjak | Fk
18:00 + Karol Lešňovský | Fk
07:00 + Ľuboš, Jozef + Jozef a Žofia Jurík | Br
14:00 sobášny obrad | Br

Nedeľa

06:30 za zdravie a BP pre Máriu Magdalénu | Fk
09:00 | Fk
11:00 za veriacich | Fk
14:45 + Mária Ďaďová | Fk
07:45 zdravie a BP rod. Kováčová | Br
10:00 + rodičov Františka, Johana Mužila a starých rodičov | Br
18:30 na úmysel celebranta | Br
09:15 za zdravie a BP pre Juraja | VK
16:00 za múdrost', dary DS pre syna Jozefa | Ns

Oznamy

DVADSIATA PIATA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

 

  • V pondelok 19.9. bude vo farskom kostole celodenná adorácia. Sviatosť Oltárna bude vyložená od 6:30 hodiny až do 17:30 Na záver bude krátka pobožnosť s požehnaním.
  • Vo štvrtok po omši bude vo farskom kostole adorácia, o prípravu prosíme mládež.
  • Pozývame všetky mamičky, oteckov a priateľov Modlitieb matiek na MODLITBOVÉ TROJDNIE, ktoré sa uskutoční vo farskom kostole Sv.Kataríny: v piatok 23.9. po večernej svätej omši o 18.00, a v kostole Povýšenia Svätého Kríža na Brezovci v sobotu 24.9. po rannej svätej omši o 7.00 a v nedeľu 25.9. po korunke Božieho milosrdenstva o 15:00 hod.
  • Poďakovanie za úrodu bude v našej farnosti budúcu nedeľu vo farskom kostole o 11:00 Ak má niekto záujem darovať zo svojej úrody, môže to priniesť do sakristie v sobotu po rannej svätej omši.
  • Upratovanie kostola vo VK: Janotíková.

Pozvánky