Úmysly

Pondelok

07:00 |
18:00 |

Utorok

07:00 |
18:00 |

Streda

07:00 |
18:00 |

Štvrtok

07:00 | od 15:00 adorácia
18:00 | od 15:00 adorácia

Piatok

07:00 |
16:00 |
18:00 |

Sobota

07:00 |
18:00 |

Nedeľa

06:00 |
07:30 |
09:00 |
10:30 |
12:00 |
18:00 |
09:00 | Horelica
11:00 | Čadečka

Oznamy

Od októbra začne v našej farnosti príprava na birmovku. Príprava bude určená pre prvákov stredných škôl,

ktorí patria do farnosti Čadca-mesto. Prihláška je k dispozícií v sakristii kostola alebo na našej webovej

stránke. Zápis na birmovku bude v piatok 30. septembra v pastoračnom centre. Dospelí ktorí by mali záujem

o prijatie sv. birmovania nech sa informujú na farskom úrade.

Pozývame chlapcov, ktorí by chceli miništrovať k tejto službe pre našu farnosť.

V nedeľu bude o 13:30 sv. omša pri kaplnke u Vojtov.

V piatok, sobotu a nedeľu od 17:00 hod budú vo farskom kostol Modlitby matiek.

Upratovanie: Ďakujeme za ich službu skupinke Žarec 1.

Farnosť Korňa a Misionári Najsvätejších sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie pozývajú v nedeľu 09.10.2022 na Jesennú púť na Hore Živčáková pri Turzovke.

Mesto Čadca upozorňuje, že od pondelka 19.9.2022 bude zastávka MHD Čadca, ul. A. Hlinku z dôvodu stavebných prác zrušená a premiestnená do priestoru bývalej zastávky Čadca, námestie na ul. Slobody. Spoje MHD Čadca budú mať východiskovú zastávku v zastávkovom pruhu v smere od Žiliny a konečnú zastávku v pruhu smerom na Žilinu. Výnimkou budú spoje linky MHD 3 v smere na Žarec a Vojty a linky MHD 8 v smere od Vojtov a Žarca, v ktorých bude zastávka Čadca, námestie priebežná.

 

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo iné jubileum prajeme hojnosť Božieho požehnania.


Pozvánky