Úmysly

Pondelok

18:30 + rodičia Jozef a Olympia a manžel Michal |

Utorok

08:00 Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Emíliu, Vincenta, Oľgu a Zdenku s deťmi | sv. Andreja Kim Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
18:30 + rodičia Benkovičoví, rodičia Hamšíkoví, otec Peter, brat Juraj, zať Viliam, švagor Ladislav |

Streda

08:00 + z rodiny Bratkovej | sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok
18:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Matúša, Lukáša a Karolínu s rodinami a vnuka Ondreja |

Štvrtok

08:00 + matka Vestera Martanovičová |
18:00 Poďakovanie za 50 rokov života priateľky Márie a prosba za Božie požehnanie do ďalšieho života |

Piatok

08:00 -------- | sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka
18:30 Za duše v očistci |

Sobota

08:00 -------- |

Nedeľa

08:00 + kňaz Michal |
09:30 + sestra Mária, Štefan, Slávka, otec Ján a starí rodičia z oboch strán |
11:00 Za farnosť |
18:30 Za Božie požehnanie a trpezlivosť v chorobe pre svata Tomáša |

Oznamy

Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves
19. 9. 2022 – 25. 9. 2022

• Sväté omše – Sväté omše v nasledujúcom týždni budú v pondelok
o 18:30, utorok až piatok o 8:00 a 18:30, v sobotu o 8:00, v
nedeľu 8:00, 9:30, 11:00 a 18:30. Online prenos svätej omše
môžete sledovať v nedeľu o 11:00 na youtubovom kanáli farnosti
(farnosť DNV).

• Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí – V utorok 20. 9.
2022 o 19:30 bude v kostole stretnutie rodičov prvoprijímajúcich
detí.

• Stretnutie rodičov birmovancov – V stredu 21. 9. 2022 o 19:30
bude v kostole stretnutie rodičov birmovancov.

• Príprava dospelých k prijatiu sviatostí – Dospelí, ktorí majú
záujem pripravovať sa na prijatie sviatostí, sa môžu prihlásiť či už
cez mail alebo osobne na fare. Prihlásiť sa možno do 30. 9. 2022,
potom začne príprava.

• Príprava do manželstva – Mladí, ktorí majú záujem o prípravu
na manželstvo, alebo sa chcú vo svojom vzťahu posunúť, sa môžu
prihlásiť na prípravu či už cez mail, alebo osobne na fare
najneskôr do 30. 9. 2022

• Adorácia – Pozývame vás vo štvrtok na moderovanú adoráciu
obetovanú za zdravotníkov a záchranárov. Adorácia začína po
večernej sv. omši a trvá do 20:00.

• Zóna bez peňazí – Charita DNV pozýva všetkých, ktorí by chceli
darovať nepotrebné, ale funkčné a zachovalé oblečenie, predmety
z domácnosti, športové potreby, hračky, knižky a pod., aby sa
ozvali buď na Facebook Charita DNV alebo mailom
na charitadnv@gmail.com. Na všetkých ostatných sa tešíme
v sobotu 1.10.2022 od 10:00 do 12:00 v Domčeku vedľa kostola.

• Dobrovoľníci pre pomoc v charite – Charita DNV hľadá
dobrovoľníkov, ktorí by chceli podľa dohody pomáhať v preprave
potravín a vecí, rozdeľovanie a vydávanie potravín rodinám,
nakupovanie, spracovanie ponúk a dopytu, spravovanie webu a
pod. Ak by ste mali záujem pridať sa k nám, budeme radi, ak sa
nám ozvete na charitadnv@gmail.com.

• Detské stretká – Pozývame všetky deti aj s rodičmi, ktorí by si
chceli s nami zaspievať, pohrať sa a pomodliť, na detské stretká,
ktoré budú každý štvrtok od 17:00 v F-centre. Tiež pozývame deti
doprevádzať spevom nedeľné sväté omše o 9.30 s nácvikom od
9.00 v kostole. Tešíme sa na vás!

• Stretnutie rodičov na materskej – Od septembra znovu
začíname so stretnutiami rodičov na materskej dovolenke.
Stretnutie začíname každý piatok svätou omšou o 8:00 v kostole,
po ktorej sa presunieme do F-centra.


Pozvánky