Úmysly

Pondelok

06:30 Meno Panny Márie |
18:00 Meno Panny Márie |

Utorok

06:30 sv.Ján Zlatoústy, biskup a učiteľ Cirkvi |
18:00 sv.Ján Zlatoústy, biskup a učiteľ Cirkvi |

Streda

06:30 Povýšenie svätého kríža |
18:00 Povýšenie svätého kríža |

Štvrtok

06:30 Sedembolestná Panna Mária patrónka Slovenska |
07:30 Sedembolestná Panna Mária patrónka Slovenska |
09:00 Sedembolestná Panna Mária patrónka Slovenska |
10:30 Sedembolestná Panna Mária patrónka Slovenska |

Piatok

06:30 sv. Kornélius, pápež a sv. Cyprián, biskup, mučeníci |
18:30 sv. Kornélius, pápež a sv. Cyprián, biskup, mučeníci |

Sobota

06:30 sv. Róbert Bellarmín, biskup a učiteľ Cirkvi |
18:00 sv. Róbert Bellarmín, biskup a učiteľ Cirkvi |

Nedeľa

06:30 25. nedeľa v cezročnom období |
07:30 25. nedeľa v cezročnom období |
09:00 25. nedeľa v cezročnom období |
10:30 25. nedeľa v cezročnom období |

Oznamy

Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie – Vo štvrtok je slávnosť sedembolestnej Panny Márie.  Sväté omše budú ako v nedeľu.

Sviatosť manželstva – V sobotu príjmu sviatosť manželstva Patrik Danko a Erika Petrášová.  Prosme v modlitbe o požehnanie pre toto nové manželstvo.

Podielové knihy Spolku Svätého Vojtecha – Oznam pre členov Spolku Svätého Vojtecha: Na fa re si môžete v úradných hodinách vyzdvihnúť kalendár, podielovú knihu, vreckový kalendárik na budúci rok a zároveň uhradiť členské na budúci rok. Členské je 8 €. Zároveň je to príležitosť pre nových  členov zapísať sa.

Príbehy jedného kráľovstva – Do vašej pozornosti skvelý projekt biblických príbehov a piesní  pre deti. Bližšie informácie sú na plagáte.

Úmysly sv. omší – Úmysly sv. omší na mesiac október sa budú zapisovať v stredu 14. septembra po skončení rannej a večerenej sv. omše.

Detské cyklopreteky – V sobotu 17. septembra sa vo Vrbovom konajú detské cyklopreteky.  Informácie sú na nástenke.

Koncert mestského zboru Nitria – Na budúcu sobotu o 18.3o hod. sa v kostole vo Veľkom  Orvišti uskutoční koncert mestského zboru Nitria.

Boj proti hladu – Od budúcej nedele môžete kúpou medovníkového srdiečka podporiť zbierku  na pomoc v boji proti hladu v rôznych chudobných na Haiti, v Hondurase, Albánsku, Rusku, Ukrajine  a na Slovensku.

 

Duchovný program vo Veľkom Orvišti 

utorok 18.oo + Cyril a Magdaléna Sanigoví, otec Ondrej, bratia Jozef a Emil streda 18.oo za zdravie a Božiu pomoc

štvrtok 9.oo + Štefan a Jana Sameliakoví, syn Alojz a Anton sobota 18.oo + Zděnek a Mária Jankechoví

nedeľa 9.oo + František a Mária Djenkoví, zať Milan


Pozvánky