Úmysly

Pondelok

18:30 † Gejza a Anna Pápayoví, synovia, rodina Urbániková | Močenok

Utorok

18:30 † rodina Borzová a Horváthová | Močenok

Streda

07:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodiny Blehové a krstnú mamu Katarínu | Močenok
13:30 † Helena Kohútová – pohrebná | Močenok-HC
14:30 Sv. spoveď a sv. omša v DD Milosrdný Samaritán | Močenok-MS
18:30 Za farnosť a farníkov | Močenok-KK

Štvrtok

07:00 † Anna a Jozef Bleho, rodičia z oboch strán | Močenok
08:30 † Júlia a Silvester Michalikoví | Horná Kráľová
09:30 † rodina Ristová a Ernest Rist (M) | Horná Kráľová
10:30 † Margita | Močenok

Piatok

10:30 Sv. spoveď a sv. omša v Penzióne Orlík | Močenok-O
17:30 † Jaroslav Lenčéš a starí rodičia | Horná Kráľová
18:30 † Dagmar a † z rodiny Szabovej a Olšovskej | Močenok

Sobota

07:00 Poďakovanie za 50. rokov Romana | Močenok
10:00 Krsty | Močenok
14:30 Sobáš Adam a Karolína | Močenok
16:00 Sobášna sv. omša Andrej a Lívia | Močenok
18:00 † Štefan a Marta Odráškoví | Močenok

Nedeľa

07:00 † Vilma a Michal Lenickí a deti | Močenok
08:30 † Jozef a Anna Lenčéšoví | Horná Kráľová
09:30 † Štefan Mitaš a rodičia (M) | Horná Kráľová
10:30 Za farníkov | Močenok
13:30 Nedeľná pobožnosť (M) | Horná Kráľová
14:30 Nedeľná pobožnosť | Horná Kráľová
14:30 Nedeľná pobožnosť | Močenok

Oznamy

HC = Horný cintorín, DC = Dolný cintorín,  ZBP – zdravie a Božiu pomoc, KsK – Kostol svätého Kríža Močenok, PP – priamy prenos v Močenskej televízii resp. cez internet,

 

LITURGICKÝ KALENDÁR:

Pondelok: Ľ. spomienka Najsvätejšieho mena Márie
Utorok: Spomienka sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi
Streda: Sviatok Povýšenia svätého Kríža
Štvrtok: Slávnosť  Sedembolestnej  Panny Márie, patrónky Slovenska  
Piatok: Spomienka sv. Kornela, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníka 
Sobota: Ľ. spomienka Preblahoslavenej  Panny Márie
Nedeľa: 25. nedeľa v Cezročnom období 

 

UPRATOVANIE KOSTOLA: 

MOČENOK:   č. d. : 1364 – 1498  (ul. Lúčky, pri Kúpalisku, Švábska, Toloľová)- v sobotu ráno po sv. omši o 7.30 hod. 

HORNÁ KRÁĽOVÁ: č. d. :  100 – 120 

LITÁNIE:         

Horná Kráľová    13.30 hod., 14.30 hod.

Močenok – dnes nie sú

 

nedeľu 11.9.2022 veľká sv. omša o 10.30 hod. bude v Kostole (kaplnke) sv. Kríža. Po sv. omši naši vinári Vás ponúknu, ako býva zvykom vínkom z farského vinohradu, ktoré spoločne pripravili.

 

stredu 14.9.2022 na sviatok povýšenia sv. Kríža bude sv. omša aj večer o 18.30 hod. v kostole (kaplnke) sv. Kríža v Močenku. Srdečne pozývame!

 

Jesenné Kántrové dni

Na budúci týždeň sú v stredu, piatok a v sobotu jesenné kántrové dni. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu. V našej farnosti sa poďakujeme za úrodu pri sv. omši v nedeľu. Ak chcete priniesť niečo z Vašej úrody na výzdobu kostola môžete tak urobiť do piatku, veci prineste do sakristie. Všetko čo prinesiete na výzdobu, bude potom dané do Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Ak chcete aj niečo obetovať pre Kňazský seminár z Vašej úrody, prineste to všetko prosím do piatku do sakristie v kostole. Veľmi pekne ďakujeme!

 

Nitrianska diecéza v spolupráci s Kňazským seminárom sv. Gorazda v Nitre a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre otvára na jeseň tohto roku už šiesty ročník Nitrianskej animátorskej školy pod názvom „P.S. Animátorská škola“. Ide o projekt zameraný na formáciu mladých ľudí od 17 rokov, ktorí majú túžbu hlbšie poznať pravdy viery, prehĺbiť svoj duchovný a modlitbový život a ktorí zároveň cítia nadšenie komunikovať tieto hodnoty svojim rovesníkom. Bližšie informácie nájdete na plagátoch, na webovej stránke biskupstva a facebookovej stránke „Mládež Nitrianskej diecézy“. Prihlasovať sa je možné do konca septembra na mailovej adrese mladeznr@gmail.com.

 

Na budúci týždeň je pravidelná mesačná zbierka pre potreby našej farnosti. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!

 

Srdečne Vás pozývame podľa Vašich možností zapojiť sa do 13. ročníka Zbierky školských pomôcok, ktorý organizuje Slovenská katolícka charita, ktorá má aj v našej farnosti svojich členov, a pomôžete všetkým ktorí to potrebujú. Do zbierky sa môžu zapojiť ľudia darovaním nových i použitých, avšak stále funkčných pier, zošitov, pravítok, fixiek, peračníkov, tašiek a iných vecí, ktoré môžu deti pri štúdiu v škole využiť. Vyzbierané predmety budú následne rozdelené do rodín zo sociálne slabších pomerov a deťom z charitných detských domovov. Pomôcky môžete priniesť do kostola, kde je na ne pripravená označená krabica. Krabica sa nachádza vzadu v kostole pod stolíkom. Zbierka v našej farnosti trvá do 13. septembra 2022.

 

SPOLOČNE NA SYNODÁLNEJ CESTE VO FARNOSTI MOČENOK

 

Modlitba za synodu (Adsumus Sancte Spiritus):

Sme tu pred Tebou, Duch Svätý: zišli sme sa v Tvojom mene.

Ty si náš pravý radca.

Príď k nám, stoj pri nás, vstúp do našich sŕdc.

Pouč nás, kam máme ísť, a ukáž nám cestu, po ktorej treba kráčať.

Nedovoľ, aby sme my, slabí a hriešni, spôsobili neporiadok.

Nech nás nezvedie nevedomosť.

Daj nám dar rozlišovania,

nech nie sme zaujatí kvôli predsudkom a falošným ľudským ohľadom.

Veď nás k jednote, aby sme nezišli z cesty pravdy a spravodlivosti,

ale napredovali na púti do večného života.

O to prosíme Teba, ktorý pôsobíš vo všetkých časoch a na všetkých miestach

v spoločenstve s Otcom i Synom, na veky vekov. Amen.

 

 

 

V prvopiatkovom týždni spovedáme nasledovne: 

Pondelok: Močenok: 17.30 – 18.30 hod. (17.00 – 18.00 hod. – zimný čas)

Utorok:     Močenok: 17.30 – 18.30 hod.  (17.00 – 18.00 hod. – zimný čas)

                  Horná Kráľová 16.30 – 17.30 hod. (16.00 – 17.00 hod. – zimný čas)

Streda:     Močenok: 6.00 – 7.00 hod.

Štvrtok:   Močenok: 18.30 hod. – počas celej sv. omše – podľa potreby (17.30 hod. – zimný čas)

                 Horná Kráľová: 16.30-17.30 hod. (dvaja kňazi) (16.00 – 17.00 hod. – zimný čas)

Piatok:     Močenok: 17.30 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 18.15 hod. prvopiatková pobožnosť

                                      (17.00 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 17.45 hod. prvopiatková pobožnosť – zimný čas)

                 Horná Kráľová: 16.30 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 17.15 hod. prvopiatková pobožnosť

                                     (16.00 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 16.45 hod. prvopiatková pobožnosť – zimný čas)

 

Spovedanie a duchovná služba v DSS a domovoch dôchodcov: 

Penzión Orlík: každý týždeň v piatok od 10.00 hod. o 10.30 hod.+ sv. omša

Domov dôchodcov Milosrdný Samaritán: každý druhý týždeň v mesiaci v stredu od 14.30 hod. + sv. omša

DSS Adventus: každý prvý týždeň v mesiaci v piatok od 9.30 hod. + sv. omša

DSS Duslo: posledný týždeň v mesiaci – viď. oznamy

 

 

OHLÁŠKY O SVIATOSTI MANŽELSTVA:

Ohlášky:

Sviatosť manželstva si vyslúžia:

V sobotu 17.9.2022 v Močenku o 14.30 hod.: Adam Kasala a Karolína Fábiková

V sobotu 17.9.2022 v Močenku o 16.00 hod.: Andrej Lenčéš a Lívia Pápayová

 

Kto by vedel o nejakej manželsko – právnej prekážke, nech to prosím ohlási na Farskom úrade.

 

Ohlášky sobášov, ktoré budú v iných farnostiach.

Bez žiadosti farského úradu, kde budete mať sobáš, nemôžeme verejne robiť ohlášky, nakoľko ide o administratívny a právny úkonAk chcete mať ohlášky v našej farnosti a máte sobáš inde, oslovte farský úrad, kde máte sobáš, aby nám zaslal žiadosť a údaje o ohláškach. Potom my radi uverejnime vaše ohlášky, ako to aj pravidelne robíme, aj v našich farských oznamoch. Za pochopenie ďakujeme.

 

 

SLUŽBA LEKTOROV:

 

Farníci, ktorí pravidelne čítajú, alebo aj noví záujemcovia, ktorí majú záujem čítavať čítanie alebo modlitby veriacich (prosby) počas svätých omší, sa môžu prísť vždy po svätých omšiach zapísať na presný deň do sakristie kostola.

V tomto týždni čítajú lektori čítania počas svätých omší podľa nasledovného rozpisu:

 

Služba lektorov v nasledujúcom týždni:

Deň Svätá omša Čítanie Lektor
 

Nedeľa

11. september

 

24. nedeľa

v Cezročnom období

 

7.00 hod.

 

 

10.30 hod.

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

H. Lenčéšová

L. Lenčéšová

p. Nováková

 

p. Hanková

p. Horňáková

p. Horváthová

Pondelok

12. september

18.30 hod. 1. čítanie

prosby

p. Vörösová

p. Kollárová

Utorok

13. september

18.30 hod. 1. čítanie

prosby

p. Goldbergerová

L. Blehová

 Streda

14. september

 7.00 hod.  1. čítanie

prosby

p. Straňáková

p. Révayová

Štvrtok

15. september

7.00 hod.

 

 

10.30 hod.

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

H. Lenčéšová

L. Lenčéšová

p. Bleho

 

p. Hanková

p. Horňáková

p. Kútna

Piatok

16. september

18.30 hod. 1. čítanie

prosby

p. Škopková

žiaci

 

Sobota

17. september

 

 

7.00 hod.

 

 

18.30 hod.

 

1. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Straňáková

p. Nováková

 

p. Sklenrová

p. Vereš

p. Révayová

 

Nedeľa

18. september

 

25. nedeľa

v Cezročnom období

 

7.00 hod.

 

 

10.30 hod.

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Vörösová

p. Bleho

p. Nováková

 

p. Hanková

p. Horváthová

L. Blehová

 

Samozrejme, máte možnosť sa prihlásiť aj na odber mailinglistu. Čo je to a ako vlastne funguje mailinglist? Mailinglist je akási forma elektronického letáku – poskytnete nám Vašu e-mailovú adresu a keď sa udeje alebo bude mať udiať niečo významné, my Vám o tom pošleme mail, možno s nejakou fotografiou… Mailinglist nebude pravidelný, skôr taký občasný, takže e-mailovú schránku Vám zahlcovať určite nebudeme – vyskúšajte si to kliknutím na oranžové tlačítko nižšie: [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

 

ODKAZY:

Priame prenosy svätých omší z Močenku cez internet – prenos začne 10 min pred sv. omšou: https://www.mocenok.sk/clanok/priame-prenosy-sv-omsi-aj-na-stranke-obce

http://www.tvlux.sk/ – tv LUX

http://www.lumen.sk – rádio Lumen

https://www.radiomaria.sk/pocuvat/. – rádio Mária

http://www.katolickenoviny.sk/ – Katolícke noviny

http://www.tkkbs.sk – tlačová kancelária KBS

http://sk.radiovaticana.va/ – vatikánsky rozhlas

http://www.svatepismo.sk/ – sväté písmo (online)