Úmysly

Pondelok

07:00 |
18:00 |

Utorok

07:00 |
18:00 |

Streda

07:00 |
18:00 |

Štvrtok

06:00 |
07:30 |
09:00 | Horelica
10:30 |
11:00 | Čadečka
14:30 | Snoska:
18:00 |

Piatok

07:00 |
16:00 |
18:00 |

Sobota

07:00 |
18:00 |

Nedeľa

06:00 |
07:30 |
09:00 | Horelica
10:30 |
11:00 | Čadečka
18:00 |

Oznamy

Vo štvrtok na sviatok Sedembolestnej Panny Márie budú sv. omše tak ako v nedeľu, okrem 12:00, ktorá nebude, nakoľko je sv. omša v Snoske (14:00 – Krížová cesta, 14:30 sv. omša pri kaplnke)

Na budúcu nedeľu je zbierka (ofera) na seminár, za vaše milodary Pán Boh zaplať.

Od októbra začne v našej farnosti príprava na birmovku. Príprava bude určená pre prvákov stredných škôl, ktorí patria do farnosti Čadca-mesto. Prihláška je k dispozícií v sakristii kostola alebo na našej webovej stránke. Zápis na birmovku bude v piatok 30. septembra v pastoračnom centre. Dospelí ktorí by mali záujem o prijatie sv. birmovania nech sa informujú na farskom úrade.

Na budúci týždeň sú jesenné kántrové dni (ST, PIA, SO). Obsahom je poďakovanie za úrodu.

Upratovanie: Ďakujeme za ich službu skupinke Žarec 1.

Sviatosť manželstva: Milan Benko a Viera Rusnáková

Pozvánka: Poľovnícke združenie Čadca- Horelica Vás pozýva na oslavy dňa svätého Huberta v sobotu 17.09.2022 pred Domom kultúry v Čadci. Program začína slávnostnou svätou omšou o 13:00 hod pred Kultúrnym domom v Čadci. Po svätej omši sa môžete tešiť na sprievodný program, výborné jedlo a dobrú náladu.

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo iné jubileum prajeme hojnosť Božieho požehnania.

Kancelária farského úradu

Pokiaľ sme prítomní na fare, sme vám k dispozícii kedykoľvek počas dňa. Okrem toho sa snažíme byť k dispozícii najmä po sv. omšiach, teda v tomto čase:

 

Pondelok 7:30 – 8:30 18:30 – 19:30
Utorok 7:30 – 8:30 18:30 – 19:30
Streda 7:30 – 8:30 18:30 – 19:30
Štvrtok 7:30 – 8:30 18:30 – 19:30
Piatok 7:30 – 8:30 18:30 – 19:30

Duchovná služba v nemocnici: +421 911 811 345 (dp. Miloš Hlucháň) 


Pozvánky