Úmysly

Pondelok

17:00 | Práznovce
18:00 | Bošany

Utorok

17:00 | Krnča
18:00 | Bošany

Streda

07:00 | Bošany
17:00 | Krnča
17:00 | Práznovce

Štvrtok

07:00 | Bošany
08:30 | Práznovce
10:00 | Bošany
10:00 | Krnča

Piatok

07:00 | Bošany
16:30 | Krnča
18:00 | Bošany

Sobota

07:00 | Bošany
18:00 | Bošany

Nedeľa

07:00 | Bošany
08:30 | Práznovce
10:00 | Bošany
10:00 | Krnča

Oznamy

V pondelok v Bošanoch sv. omša je obetovaná za zdravie a Božie požehnanie pre rodiny v Združení zázračnej medaily.


V piatok 16. septembra o 15:00 hod. v Bošanoch príjmu sviatosť manželstva Lukáš Tomko a Simona Juríková.


V sobotu 17. septembra o 16:30 hod. v Bošanoch príjmu sviatosť manželstva Marián Gajdoš a Emília Drábiková.


Na budúcu nedeľu pri sv. omši v Krnči bude poďakovanie za úrodu. Kto chce, môže priniesť obetné dary z úrody (ovocie, zelenina, kvety) v sobotu doobeda do kostola.


Ďakujeme vám za modlitby, obety i milodary, ktorými zveľaďujete našu farnosť.

Upratovanie: Bošany 4


Pozvánky