Úmysly

Pondelok

06:30 |
18:00 |

Utorok

06:30 |
18:00 |

Streda

07:15 | Školská kaplnka
18:00 |

Štvrtok

06:30 |
08:30 | Domov vďaky
18:00 |

Piatok

06:00 |
17:00 |
18:00 | Ďurčiná

Sobota

06:30 |
18:00 |

Nedeľa

08:00 poďakovanie za úrodu |
09:30 |
11:00 |
08:00 | Veľká Čierna

Pondelok

09:15 | Šuja

Nedeľa

09:15 | Malá Čierna
10:45 | Ďurčiná

Oznamy

Po sv. omšiach farská zbierka na reštaurovanie veže kostola a fasádu v Ďurčine. Za milodary Pán Boh odplať.
O 14:00 bude modlitba sv. ruženca. Ste srdečne pozvaní.
V stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Úmysel: Poďakovanie za úrodu.
Kontakt –  0902 895899rajec@fara.sk
Podporiť ďalšiu záverečnú etapu reštaurovania fasády farského kostola sv. Ladislava, alebo obnovu fasády v Ďurčine môžete aj na farský účet: Č. účtu: SK55 0900 0000 0000 76508054

Fotky z prvého sv. prijímania: Oznamujeme rodičom prvoprijímajúcich detí, USB kľúč s fotkami a videom z 1. sv. prijímania sú už k dispozícií a môžete si ich vyzdvihnúť v sakristii (v Rajci) po svätých omšiach.

K sviatosti manželstva sa pripravujú:
v Rajci sobotu o 15:00 h Lukáš Bôtoš a Petra Janušová.
Ak by niekto vedel o cirkevnoprávnej prekážke, nech to oznámi na fare.

Brigáda: Lešenie okolo veže sa bude rozoberať zajtra v pondelok a utorok. V Ďurčine sa bude stavať v piatok. Prosíme chlapov, ktorí by boli ochotní prísť, aby sa zapísali na papier pri vchode.

V Rajci min. 20.

K poďakovaniu za úrodu, ktoré bude v nedeľu, sa bude robiť výzdoba, ku ktorej môžete prispieť ovocím a zeleninou tohtoročnej úrody prinesením do sakristie do piatku.

Spoločenstvo Modlitieb matiek pozýva budúci víkend všetkých, ktorí sa chcú spojiť v modlitbe za deti a rodiny celého sveta na modlitbové Trojdnie. Stretnutia budú v kostole nasledovne: v piatok po večernej sv. omši, v sobotu po večernej sv. omši, nedeľu o 18.00 h v o farskom kostole.

Jesenná púť – Živčáková: Farnosť Korňa a Misionári Najsvätejšieho Srdca Pána Ježiša a Panny Márie pozývajú v nedeľu 9. októbra 2022 na Jesennú púť na Hore Živčáková pri Turzovke.

V Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na hore Butkov, je každú nedeľu do 2. októbra duchovný program: 13:30 Individuálna modlitba krížovej cesty; 14:30 Vysluhovanie sviatosti zmierenia; 15:00 Modlitba ,,hodinky Božieho milosrdenstva”; 15:15 Svätá omša
…viac informáciíV Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na hore Butkov, je každú nedeľu do 2. októbra duchovný program: 13:30 Individuálna modlitba krížovej cesty; 14:30 Vysluhovanie sviatosti zmierenia; 15:00 Modlitba ,,hodinky Božieho milosrdenstva”; 15:15 Svätá omša ...viac informácií
eRko: eRko v Rajci pózyva mladých ľudí. ktorí by sa chceli pripojiť animátorskému tímu na prvé stretnutie. Ak si aspoň prvák v strednej škole a máš chuť venovať svoj čas deťom, príď dnes v nedeľu o 17:00 h do Pastoračného centra v Rajci. Taktiež pozývame všetky deti na prvé eRko stretko v školskom roku. ktoré bude , piatok 23.9. o 18:00. Prosíme, prineste si niečo na prezutie. Tešíme sa ako sa spoločne naučíme vytvárať krajší svet pre všetkých.
Rebrík – aj v školskom roku 2022/2023 vychádza katolícky časopis REBRÍK. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Časopis svojím obsahom pomáha deťom v ich duchovnom raste, podporuje ich osobný rozvoj. Je vhodný aj ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie, ale aj na vyplnenie voľného času v kruhu rodiny. Rebrík si môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom internetovej stránky www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 0903 962 029.
Ponuka časopisov:
k dispozícii sú nové čísla katolíckej tlače
– Katolícke noviny,
– Posol,
– Slovo medzi nami.

Prajeme požehnaný týždeň.
 

Pozvánky