Úmysly

Pondelok

07:00 + rodičia Ján a Magdaléna | Karmel
17:30 +otec Ondrej Suja, 5.výr., za Božiu pomoc v chorobe pre matku Máriu a dary Ducha sv. pre celú rodinu |

Utorok

07:00 l +sestra Helena, 1.výr. a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu | Karmel
17:30 Na poďakovanie za 40.rokov života syna Jána a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu |

Streda

07:00 +Jolana Ľuptáková, 1.výr | Karmel
17:30 + Ján 7. výr., rodičia z oboch strán; za zdravie pre rodinu a pomoc Božiu pre Annu pri operácii |

Štvrtok

07:00 | Karmel
17:30 |

Piatok

06:30 |
07:00 | Karmel
17:30 |

Sobota

07:00 | Karmel
07:30 |
17:30 |

Nedeľa

07:30 | Karmel
07:45 |
09:00 |
10:30 |
17:30 |

Oznamy

  • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti ruža č. 7. Anny Kružliakovej.
  • V dnešnú nedeľu je prvonedeľná zbierka pre potreby farnosti. Za dary vám už vopred vyslovujeme Pán Boh zaplať.
  • V sobotu ráno sv. omša vo farskom kostole nebude.
  • Sviatosť birmovania bude diecézny biskup Mons. Marián Chovanec v našej farnosti udeľovať 12. novembra 2022 o 10.00 hod.