Úmysly

Pondelok

18:00 Poďakovanie za neustály príhovor Mat. M. Alfonzy za našu farnosť | Rohov

Utorok

18:00 + z rodiny Cyrila Ravasa | Rybky

Streda

|

Štvrtok

18:00 + rodinu Konečnú a Ravasovú | Rybky

Piatok

09:00 Za Božiu pomoc a ochranu P. Márie pre vnučky | Rybky
10:30 Za farníkov - pri kaplnke P. Márie v Rolách | Rohov

Sobota

|

Nedeľa

09:00 + rodičov Pavol a Klára Harnošových | Rybky
10:30 Prosba o pomoc sv. Júdu Tadeáša | Rohov

Oznamy

Liturgický kalendár nám pripomína:

  11.9.2023 pondelok bl. František Ján Bonifác, kňaz a mučeník  féria
  12.9.2023 utorok Najsvätejšieho mena Panny Márie  spomienka
  13.9.2023 streda sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi  spomienka
  14.9.2023 štvrtok POVÝŠENIE SV. KRÍŽA  sviatok
  15.9.2023 piatok SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE  slávnosť
  16.9.2023 sobota sv. Ludmila, kňažná a mučenica  féria
  17.9.2023 nedeľa 24. nedeľa v cezročnom období

Upratovanie kostola : na budúci týždeň prosím pani Ravasovú Máriu a Šimandlovú Ľudmilu. Ďakujem za službu.

V tomto týždni máme slávnosť Patrónky Slovenska Panny Márie Sedembolestnej. Sv. omše ako v nedeľu. Pozývam všetkých farníkov na slávnostnú sv. omšu spojenú s poďakovaním za úrodu ku kaplnke Sedembolestnej P. Márie v Rolách. Po sv. omšu budeme mať agapé. Ak ženy máte dobrú vôľu, môžete aj upiecť dáky pocheraj. Ďakujem.

V tomto roku si pripomíname 100 rokov našich zvonov na kostole v Rohove. V piatok po sv. omši bude zbierka na opravu podlahy vo zvonici. Je v dezolátnom stave.

Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.rohov.sk/farske-oznamy/

Pozvánky