Úmysly

Pondelok

18:00 ✝︎ Marian Belica 1 výr.,Poďakovanie a prosba o milosti pre rodinu | Farský kostol

Utorok

17:00 ✝︎ Jozef Nozdrovický a syn | Psiare
18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu | Farský kostol

Streda

18:00 ✝︎ rodičia Andrej a Rozália Maslenoví, dcéra Anna a Magdaléna | Kostol sv. Egídia

Štvrtok

18:00 Na úmysel celebranta | Farský kostol

Piatok

08:00 Na úmysel celebranta | Psiare
09:30 ✝︎ Ondrej Búry, manž. Helena, deti a vnuk František | Orovnica
11:00 ✝︎ Dr. Zdeno Šuška 7. výr. | Farský kostol

Sobota

11:00 Za dobrodincov | Morová kaplnka Na Háji
18:00 ✝︎ Margita Bajanová manžel Cyril, dcéra a rodičia z oboch strán | Kostol sv. Egídia

Nedeľa

07:00 ✝︎ Marian a Helena a ostatný členovia rodiny | Kostol sv. Egídia
08:00 Poďakovanie za Božiu pomoc č. 93 | Psiare
09:30 ✝︎ Štefan Šmikniar ( 5. výročie ) | Orovnica
11:00 Na úmysel celebranta | Farský kostol

Oznamy

  • Dnes je zbierka na seminár, všetkým dobrodincom Bohu vďaka.
  • Vo štvrtok je sviatok Povýšenia svätého Kríža. V  bazilike je možnosť za obvyklých podmienok získať plnomocné odpustky.
  • V piatok je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie – Patrónky Slovenska. Sv. omše v našej farnosti budú slávené ako v nedeľu.
  • V sobotu o 11.00 hodine bude sv. omša pri Morovej kaplnka na Háji, pozývam všetkých na stretnutie pri sv. omši ale aj potom na agape.
  • Z hodovej zábavy venovali výťažok na opravu kostola sv. Egídia 1 500 eur., všetkým zvlášť organizátorom úprimné Pán Boh odmeň.

OSTATNÉ OZNAMY

Ak by ste chceli našej farnosti pomôcť  prekonať nedobrú finančnú situáciu, môžete tak urobiť prostredníctvom farského účtu:
IBAN SK05 0900 0000 0000 7433 7706
alebo vložením svojho milodaru do pokladničky vo vstupe do kostola. Taktiež vyslovujem úprimné Pán Boh odmeň všetkým Bohu známym, ktorý našej farnosti pomohli svojim milodarom. Nech vám to dobrotivý Pán odmení.

Pozvánky