Úmysly

Pondelok

18:30 + Ján Ščasný / za uzdravenie chorého brata Milana a za zdravie detí a vnúčat | sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Utorok

18:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Eleonóru, Máriu a Veroniku / + st. rodičia Gizela a František, rodičia Anna a Ján Fratričoví a za uzdravenie syna Miloša a oslobodenie vnuka Roberta | Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka

Streda

18:30 + rodičia Mária a Vladimír a za zdravie a Božiu pomoc pre manžela Vladimíra a deti / za Božiu pomoc pri hľadaní zamestnania pre Kristínku |

Štvrtok

18:30 + matka Marta / + otec Tibor |

Piatok

08:00 Na úmysel |
18:30 + rodičia Mária a Anton Bezákoví a zomrelí príbuzní z oboch strán / + manžel Ladislav |

Sobota

08:00 Za živých i mŕtvych členov ružencového bratstva |

Nedeľa

08:00 Za farnosť | 22. nedeľa v cezročnom období
09:30 + Jozefína Prchlíková | 22. nedeľa v cezročnom období
11:00 Za uzdravenie syna a za Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre Kristínu, Janu a Mareka | 22. nedeľa v cezročnom období
18:30 + rodičia Margita a Anton, starí rodičia z oboch strán, syn Marián, brat Ján, ujovia Milan a Viliam a ostatní zomrelí členovia rodiny | 22. nedeľa v cezročnom období

Oznamy

Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves
28. 8. 2023 – 3. 9. 2023

 • Bohoslužby v týždni – v pondelok až štvrtok o 18:30, piatok
  8:00 a 18:30, sobota 8:00, nedeľa 8:00, 9:30, 11:00 a 18:30.
 • Veni Sancte – Budúcu nedeľu 3. 9. 2023 pri sv. omši o 9:30
  budeme prosiť o dary Ducha Svätého pre žiakov a učiteľov na
  začiatku školského roka.
 • Prvý piatok a sobota – Nasledujúci týždeň je prvý piatok
  a sobota mesiaca september. Spovedáme počas celého týždňa 30
  minút pred sv. omšou, vo štvrtok a piatok aj počas sv. omše.
  V sobotu začíname o 7:00 pobožnosťou fatimskej soboty.
Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.devinska.fara.sk/

Pozvánky