Úmysly

Pondelok

18:30 + rodičia Genoveva a Augustín Müller / + rodičia Terézia a Milan, Štefánia a Ján a ostatní zomrelí z rodiny a priateľka Marta | sv. Pia X., pápeža, spomienka

Utorok

18:30 Za zdravie, Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a posilnenie vo viere pre synov / Za mocnú Božiu pomoc a ochranu pre Stanislava, Jozefa, Máriu, Barborku a Patrika | Preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej, spomienka

Streda

18:30 + Ján, Mária, Slávka, Štefan, Boris, Andrej a starí rodičia z oboch strán / + starí rodičia, rodičia a manžel |

Štvrtok

18:30 Za duše v očistci / + manžel Augustín, Anna a Štefan, starí rodičia Eva a Štefan | sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok

Piatok

18:30 + manžel Jozef / + rodičia Júlia a František, rodičia Anna a Adolf a starí rodičia z oboch strán |

Sobota

08:00 + Katarína, Ladislav a rodičia z oboch strán |

Nedeľa

08:00 + rodičia Ľudovít a Mária a ostatní zomrelí z rodiny | 21. nedeľa v cezročnom období
09:30 Na úmysel | 21. nedeľa v cezročnom období
11:00 + rodičia Genoveva a Metod Hlavenkoví | 21. nedeľa v cezročnom období
18:30 Za farnosť | 21. nedeľa v cezročnom období

Oznamy

Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves
21. 8. 2023 – 27. 8. 2023

 • Bohoslužby v týždni – v pondelok až piatok o 18:30, sobota
  8:00, nedeľa 8:00, 9:30, 11:00 a 18:30.
 • Poďakovanie – posledné dva týždne sme mali v našej farnosti
  dva tábory, denný aj pobytový. Chceli by sme sa úprimne
  poďakovať všetkým, ktorí tábory pripravili, ale aj tým, ktorí ich
  akýmkoľvek spôsobom podporili – materiálne, finančne, či
  modlitbou. Pán Boh zaplať. Informácie o táboroch, ako aj fotky
  z nich si môžete v dohľadnej dobe pozrieť na FB stránkach OZ
  GAUDETE alebo na webovej stránke farnosti.
Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.devinska.fara.sk/

Pozvánky