Úmysly

Pondelok

07:00 Za farnosť |

Utorok

18:30 Za Božie požehnanie a zdravie pre detí rodiny Jarotovej a Ivanovovej |

Streda

07:00 + st. rodičia Nôtovci, Filadelfiovci a Vodnákovci |
18:30 + Pavol, Mária Mistríkovci a za zdravie rodiny |

Štvrtok

07:00 + Pavol Karas, rodičia a Agnesa |
18:30 Za Božie požehnanie pre rodinu |

Piatok

07:00 + Jana, st. rodičia a svokrovci |
18:30 + Terézia Vitalová a celá rodina |

Sobota

07:30 + Paulína Tašková, rodičia Šályovci a Pacherovci |

Nedeľa

07:30 + rodičia Marta a Ján a st. rodičia |
10:00 + rodičia, svokrovci, súrodenci, manžel a švagrovci |
11:15 | Sekier Háj

Oznamy

  • V utorok sa budeme modliť večeradlo s Pannou Máriou. Začína o 17.30 hod.
  • V piatok bude adorácia od rannej do večernej sv. omše. Po sv. omši sa budeme modliť krížovú cetsu.
  • V piatok po večernej sv. omši bude na fare stretnutie mládeže.
  • Upratovať kostol prosíme 1. skupinu v sobotu po rannej  omši.
  • Dnes o 15.00 sa budeme modliť krížovú cestu.
  • Dnes o 19.00 bude mládežnícka adorácia.
  • Krížové cesty sa modlíme v stredy o 17.45 a v piatky po večernej sv. omši..
  • Naše mládežnícke združenie COR prosí farníkov o poukázanie 2% z daní na jeho činnosť. Tlačivá sú pri dverách.
  • Na budúci sobotu budú o 9.00 bude spoveď prvoprijímajúcich detí.
  • prijímanie v našej farnosti bude 4.6.2023 o 10.00 hod.
Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.sekier.fara.sk/

Pozvánky