Úmysly

Pondelok

06:30 + Margita a Vincent | Kraus
12:00 + Ján, Magdaléna, Ján, Milan a starí rodičia | Kaniansky
18:00 Za požehnanie pre deti a vnúčatá | Ščúry

Utorok

06:30 + rodičia Ján a Katarína a ich deti | Ščúry
12:00 Za zdravie a dary Ducha Svätého pre Tomáša a Lukáša | Kaniansky
18:00 Za zdravie a BP pre rodinu | Kraus

Streda

06:30 + kňazi Ján a Anton | Ščúry
12:00 Charita - miestny úmysel | Kraus
12:00 + manžel Pavel a rodičia z oboch strán | Kaniansky
18:00 + Jozefína a Florián Cikatricis | Kraus

Štvrtok

06:30 + Elena | Ščúry
12:00 9:30 REKOLEKCIE v Bzovskej Lehôtke | NEBUDE
18:00 + Mária a Martin, Viliam, Anton a Vojtech | Kraus

Piatok

06:30 Za zdravie a BP pre Agátku a Petra (životné jubileum) | Ščúry
12:00 + Pavol a Zuzana, ich rodičia a deti | Kaniansky
18:00 Za zdravie a BP pre rodičov Emíliu a Vojtecha a brata | Kraus
18:00 Lieskovec - miestny úmysel | Lieskovec Ščúry

Sobota

06:30 + manžel, rodičia, sestry a brat | Ščúry
18:00 Za pochovaných v tomto týždni a + Ružena | Kaniansky

Nedeľa

07:00 + Samuel, František a Štefan | Kraus
09:00 Za farnosť | Ščúry
10:30 Za zdravie a BP pre Nikolku a Adriana | Ščúry
19:00 Za rodina Tutkovú a Hanáčekovú | Matúš OP
09:30 Lieskovec - miestny úmysel | Lieskovec Kaniansky

Oznamy

 • V tomto týždni budú vo farskej zasadačke stretnutia tých, ktorí majú služby vo farnosti:

  • stretnutie lektorov – v pondelok po večernej sv. omši;
  • stretnutie akolytov – v utorok po večernej sv. omši;
  • stretnutie katechétov – v stredu o 15:30 hod.
  • stretnutie farskej ekonomickej rady – v stredu po večernej sv. omši.
 • V stredu bude svätá omša aj v Charite sv. Alžbety o 12:00 hod.

   

 • Vo štvrtok budú dekanátne rekolekcie v Bzovskej Lehôtke, ktoré začnú svätou omšou o 9:30 hod. Z tohto dôvodu vo štvrtok OBEDŇAJŠIA SVÄTÁ OMŠA NEBUDE.

 • Pozývame vás putovať na kalvárie do Banskej Bystrice a Detvy. Pobožnosť krížovej cesty sa budeme modliť v 3. pôstnu nedeľu 12. marca na kalvárii v Banskej Bystrici (pod Urpínom). Na 5. pôstnu nedeľu 26. marca budeme cestovať na kalváriu do Detvy. Spoločný autobus pôjde v oboch termínoch o 14:00 spred Krajskej knižnice vo Zvolene. Záujemcovia o spoločnú prepravu autobusom sa môžu zapísať v sakristii kostola. Deti majú cestovné zdarma. Informácie nájdete aj na plagáte (link).

 • V kostole za lavicami ešte stále nájdete pôstne číslo časopisu Naše spoločenstvo aj ročenku Charity sv. Alžbety.

 • Riaditeľ cirkevnej školy pozýva budúcich prvákov s ich rodičmi na Deň otvorených dverí ZŠ sv. Dominika Savia vo Zvolene. Tešia sa na vás 21. marca (utorok) medzi 9:00 – 11:00 hod. na M. M. Hodžu 9 vo Zvolene.

 • Farské pútnické zájazdy do Svätej zeme:

  1. turnus – Izrael a Jordánsko: 8. – 16. októbra 2023 – celková cena zájazdu 1 186 € (prihlasovanie ukončené):

  • Základná cena zájazdu: 990 €;
  • Transfer na letisko a späť: 40 €;
  • Pandemické poistenie: 36 €;
  • Obslužné (sprievodca, víza, audio…) 120 €.

  2. turnus – Izrael: 17. – 25. novembra 2023 – celková cena zájazdu 951 € (prihlasovanie v sakristii):

  • Základná cena zájazdu: 775 €;
  • Transfer na letisko a späť: 40 €;
  • Pandemické poistenie: 36 €;
  • Obslužné (sprievodca, audio…) 100 €.

  V oboch prípadoch je potrebné zaplatiť zálohu vo výške 400 €. Ktorí ste sa zapísali ako náhradníci prvého termínu a máte záujem aj o druhý turnus, treba sa zapísať opäť. Zapisovanie záujemcov je v sakristii. Záujemcov kontaktujeme telefonicky.

 • Omšové úmysly na mesiace apríl – jún sú už zaplnené.

 • Miestni farníci hľadajú asistentku k vozičkárovi – tel. č.: 0903 748 671.

 • Odpustky k Roku sv. Františka Xaverského v Banskobystrickej diecéze: podmienky získania (link)

 • Srdečne ďakujeme za vašu štedrosť formou milodarov na bankový účet farnosti. Dávame do pozornosti elektronický zvonček, na ktorý môžete využiť pohodlný spôsob QR kódu, ktorý načítate pomocou svojej bankovej aplikácie.

   

IBAN: SK72 1111 0000 0066 1528 6006.

Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.farazv.sk/

Pozvánky