Úmysly

Pondelok

06:30 ZBP rodiny | Sabinov
18:00 +Ján +Anna +Olina +Jana | Sabinov

Utorok

06:30 +Mária +Ján +Bartolomej +Ján | Sabinov
18:00 +Peter | Sabinov
06:00 +Bartolomej +Helena +Andrej | Jakubovany

Streda

06:30 Na dobrý úmysel | Sabinov
18:00 +Rudolf +Marta +Hanila | Sabinov
18:00 +Mária +Andrej +Kristína +Marián | Orkucany

Štvrtok

06:30 +Ján | Sabinov
18:00 +Anna | Sabinov
18:00 ZBP Anna, Peter | Jakubovany

Piatok

06:30 +Ladislav +Agáta | Sabinov
18:00 +Mária +Ján | Sabinov
18:00 +Štefan +Helena +Jozef +Anna +Eva | Orkucany

Sobota

06:30 +rod. Žembová | Sabinov
18:00 +Ľudmila | Sabinov
18:00 +Ján +Anton +Anna +Cecília +Jozef | Jakubovany

Nedeľa

07:30 | Sabinov
09:00 | Sabinov
10:30 | Sabinov
18:00 ZBP Anton (90 r.) | Sabinov
10:30 ZBP rod. Drobňáková | Jakubovany
09:00 ZBP Šimon, Matúš a rodičia | Orkucany

Oznamy

KRÍŽOVÁ CESTA A PÔSTNA KÁZEŇ Srdečne Vás opäť pozývame na popoludňajší program pôstneho obdobia: 14.30 modlitba Krížovej cesty a po nej pôstna kázeň na tému „Biblické postavy a ich duchovnosť“. Téma tejto nedele je postava Abraháma – kazateľ: ThLic. Jozef Pekár, farár-dekan vo Veľkom Šariši.

ZDRUŽENIE FAUSTÍNUM pozýva na stretnutie v utorok 7. marca o 16.30 v priestoroch Farského úradu.

NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU DUŠA Do pozornosti vám dávame nové číslo školského časopisu Duša, ktorý vydáva Cirkevná základná škola sv. Jána Krstiteľa v Sabinove. Okrem noviniek zo života školy v ňom nájdete zaujímavé články, rozhovory a umeleckú tvorbu žiakov. Cena za kus je 1,50 eur.

FILMOVÝ DOKUMENT V deň nedožitých 99. narodenín otca kardinála Jozefa Tomka, v sobotu 11. marca 2023, uvedie RTVS o 20.10 hod. na programe Dvojka v premiére 30 minútový spomienkový dokument s názvom „Červený pápež – Papa rosso.“ Nový dokument ponúkne divákom najdôležitejšie udalosti kardinálovho života, jeho výraznú osobnosť a prácu pre univerzálnu cirkev, jeho poslanie a odkaz Slovensku, Európe i svetu.

ZBIERKA NA CHARITU Srdečné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste prispeli v zbierke na charitu, ktorá sa konala na 1. pôstnu nedeľu. Vyzbieralo sa 1395,76€. (Sabinov 910,71€, Jakubovany 333,05€, Orkucany 152€).

SVIATOSŤ MANŽELSTVA chcú prijať: Patrik Zlatohlavý zo Sabinova a Patrícia Stolaríková z Mošurova. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, pre ktorú by ohlásení snúbenci nemohli platne prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na Farskom úrade. Snúbencov zverujeme do modlitieb farského spoločenstva.

PRÁZDNINOVÁ PONUKA pre deti a mládež: V utorok pozývame dievčatá na našej farnosti na športové popoludnie od 14.00 do 17.00. Stretneme sa pred telocvičňou CZŠ.

Vo štvrtok pozývame mladých (nielen birmovancov) na športový večer od 19.00 – 21.00. Začneme sv. omšou a potom sa presunieme do telocvične CZŠ.

V piatok pozývame chlapcov (nielen miništrantov) na športové dopoludnie od 10.00 do 13.00. Stretneme sa pred telocvičňou CZŠ.

Nezabudnite si športovú obuv do telocvične, oblečenie, vodu a dobrú náladu :) Tešia sa na vás animátori!

Odkaz na zdrojovú stránku: https://farnostsabinov.sk

Pozvánky