Úmysly

Pondelok

06:30 |
14:00 | pohrebná svätá omša Rajec
18:00 |

Utorok

06:30 |
18:00 |
17:00 | Veľká Čierna

Streda

06:30 |
07:15 | školská kaplnka
18:00 |

Štvrtok

06:30 |
09:30 | rekolekcia v Rosine

Piatok

06:30 |
17:00 | Sv. omšu pripravujú birmovanci 1. skupiny; po sv. omši bude stretnutie v skupinkách.
17:45 | Ďurčiná

Sobota

06:30 |
18:00 |

Nedeľa

08:00 | 3.pôstna nedeľa
09:30 |
11:00 |
08:00 | Veľká Čierna
09:15 | Malá Čierna
09:15 | Šuja
10:45 | Ďurčiná

Oznamy

Pobožnosť krížovej cesty bude dnes 5.3. o 14:00 h.
   
Po krížovej ceste a prvonedeľnej pobožnosti pozývame všetkých aj zástupcov spoločenstiev na tradičné stretnutie pri káve v Pastoračnom centre, kde bude priestor na Vaše podnety, návrhy, ponuky. Stretnutie obohatí Michal Melišík z Univerzitného pastoračného centra Žilina informáciami o pôstnej krabičke a pomoci Afrike.
   
V piatok 10.3. bude celodenná poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Prosíme zapísať sa do zoznamu od Pastoračného centra. Adorácia bude do 21:00.
    
   
V utorok pri večernej svätej omši o 18:00 budú bývať pôstne katechézy na tému Rodina.
   
   
Farská charita Rajec Vás pozýva do pôstnej aktivity zbierkou trvanlivých potravín. Kôš, kam môžete potraviny prinášať počas pôstu, sa nachádza pri oltári. Za naše rodiny ĎAKUJEME
Ak viete o niekom, kto by potreboval pomôcť, spokojne sa nám ozvite: 0910 955 122 Terézia, 0904 243 723 Alena
   
   
Pobožnosť krížovej cesty vo farskom kostole sa modlíme:
v piatok o 16:15 h,
v nedeľu o 14:00 h.
Na filiálkach v piatok o 17.00 a v nedeľu o 14.00.
Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže za obvyklých podmienok (prijatie Eucharistie. modlitba na úmysel sv.otca, vyhýbanie sa hriechu) získať úplné odpustky. Pobožnosť krížovej cesty si môžete pripraviť ako jednotlivci, spoločenstvo… Treba sa zapísať do zoznamu pri vchode do kostola.
Úplné odpustky možno získať za obvyklých podmienok aj každý piatok v pôstnom období, ten, kto po prijatí Eucharistie sa pomodlí modlitbu ,,Dobrý a preláskavý Ježišu.“
   
   
Príprava snúbencov na manželstvo bude 11. marca 2023 od 8:30 do 17:30 v Pastoračnom centre. Prosíme snúbencov o dochvíľnosť.
   
   

Stretnutie pašiového zboru bude v stredu o 18:00 v Pastoračnom centre. Pozývame Vas, rozšíriť jeho rady.
   

   
Nasledujúce dva týždne bude sestrička prinášať sv. prijímanie chorým v určené dni od 10:00 h.
   
   
Kňazský seminár sv. Gorazdu v Nitre pozýva mladých mužov na duchovnú obnovu v dňoch 10.-12.3.2023. Program stretnutia je zverejnený na stránke seminára: www.ksnr.sk
   
   
Ponuka časopisov
k dispozícii sú nové čísla katolíckej tlače:
– Katolícke noviny,
– Posol,
– Slovo medzi nami
– Naša Žilinská diecéza
   
  
                                                          Všetkým prajeme milostivý a požehnaný čas pôstu.
Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.farnostrajec.sk/

Pozvánky