Úmysly

Pondelok

06:30 |
18:30 |

Utorok

06:30 |
18:30 |

Streda

06:30 |
17:30 | Milochov
18:30 |

Štvrtok

06:30 |
18:30 |

Piatok

06:30 |
18:30 |

Sobota

06:30 |
18:30 |

Nedeľa

07:00 |
08:30 |
10:00 | detská
11:30 |
18:30 |

Oznamy

  1. Krížová cesta býva počas pôstneho obdobia – v piatok o 17:30, spojená so sv. omšou, a v nedeľu pred večernou sv. omšou o 16:45.
  2. V piatok po sv. omši pozývame deti na eRko stretko do pastoračného centra.
  3. Farský letný tábor pre deti sa uskutoční v termíne od 15. – 20. augusta v Zliechove. Bližšie informácie a prihlasovanie bude v máji.
  4. Miništrantské stretnutie bude v piatok po večernej sv. omši.
  5. Prosíme vás o podporu našej práce s mládežou vo farnosti formou – dvoch percent, za čo vopred ďakujeme. Formulár je vzadu za lavicami, alebo si ho môžete stiahnuť na webe ZŠ sv. Augustína.
  6. Upratovanie kostola: Kolónia, 1. skupina. P. Boh zaplať!
  7. Upozorňujeme birmovancov – deviatakov, teda 1. rok prípravy, ktorí neboli v sobotu na náuke, že poslednú možnosť majú ako náhradu – prísť na náuku vo štvrtok po večernej sv. omši, teda asi o 18:00 do Pastoračného centra pri kostole.

 

 

Odkaz na zdrojovú stránku: http://pb.fara.sk/

Pozvánky