Úmysly

Pondelok

06:45 rodičia Eduard a Albína Struhároví a st. rod. Z o. str. |
18:00 Július a Irenka Žemloví,manž.Vojtech,zos.z rodiny, Štefan |

Utorok

06:45 rodičia Lobodášoví a Szaboví |
18:00 Helena Stanková a rodičia Gregoroví |

Streda

06:45 manžel Jozef, rodičia a bratia |
18:00 manžel Tibor a rodičia z o. str. |

Štvrtok

06:45 rodičia Emil a Jiřina a brat Milan |
18:00 Dušan Mošať |

Piatok

06:45 Alexander Szabo |
18:00 rodičia Július a Marta Štangoví a ich rodičia |

Sobota

06:45 Pohrebná |
18:30 Elena Dragulová |

Nedeľa

07:00 za rodičov z ob. str., brata a sestru |
09:00 rodičia Anton a Lucia Palkoví |
10:30 za veriacich |
18:30 Jozef Hodál, Mária Hodálová, Ľudovít Hodál |

Oznamy

Milodary na kostol : Bohu známa z krstu -20,-€, Bohu známa z pohrebu -50,-€, Bohu známa -150,-€, Bohu známa z pohrebu -100,-€, Bohu známa -26,-€, zbierka na jarnú charitu –1037,70-€, Bohu známy -100,-€, Bohu známa z pohrebu -50,-€, Bohu známa z pohrebu -50,-€, Bohu známa z pohrebu -20,-€. Za vaše dary srdečné Pán Boh zaplať.

– Upratovanie kostola má na starosti ruža pani Antónie Belákove.
– Kňazské rekolekcie pre náš dekanát Partizánske budú vo štvrtok a začnú sa sv. omšou o 9.h v kostole.

Z tohto dôvodu sv. omša vo štvrtok ráno o 6,45 h. nebude.

– Krížová cesta v pôstnom čase je v piatok o 17,30 h a v nedeľu o 15.h.

– Rok sv. Františka Xaverského patróna našej diecézy Banská Bystrica ukončíme na budúcu nedeľu 12.marca o 9. h. slávnostnou sv. omšou v katedrále sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici.

Na ekostol sv. omša bude vždy v nedeľu o 10,30 h., ako aj prikázaný sviatok.

Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.partizanske.fara.sk/