Úmysly

Pondelok

07:00 + manžel Peter, súrodenci Antónia, Rozália, Alexander a neter | Františkánsky
18:30 + Ľudovít Košík | Františkánsky

Utorok

07:00 + rodičia František a Emília a brat František | Františkánsky
18:30 + Jozef Kováč | Františkánsky

Streda

07:00 za zdravie pre Annu a brata | Františkánsky
18:30 + rodičia Polákoví, Stachovičoví a rodina | Františkánsky

Štvrtok

07:00 + rodičia Antálkoví | Františkánsky
17:00 poďakovanie za dožitých 70 rokov života | Kostolište
18:30 + manželka Eva Vosátková a rodičia | Františkánsky

Piatok

07:00 za živých a zosnulých členov ružencového bratstva | Františkánsky
18:30 + rodičia Alexander a Mária Némethoví | Františkánsky

Sobota

07:00 + manželia Šarkőzioví | Františkánsky
18:30 + Irena Tamerová | Františkánsky

Nedeľa

07:00 + rodičia Pavol a Anna Stráňavoví a brat Jozef | Františkánsky
08:00 + manžel, rodičia, starí rodičia a brat | Farský
09:00 + Pavol a Štefánia Garajoví, starí rodičia a rodina | Kostolište
09:00 za farníkov | Františkánsky
10:30 + Juraj Jíleček | Františkánsky
18:30 + Tomáš Písečný | Františkánsky

Oznamy

 • Dnes popoludní o 15:00 h. vás pozývame do farského kostola na pobožnosť Krížovej cesty.
  Počas pôstneho obdobia sa modlíme pobožnosť Krížovej cesty v piatok pred večernou sv. omšou o 17:45 h. vo františkánskom kostole a v nedeľu popoludní o 15:00 h. vo farskom kostole. Na budúcu nedeľu bude krížová cesta detí.

 • Vo štvrtok je vo františkánskom kostole celodenná adorácia. Zapíšte sa, prosím, vzadu na stolíku.

 • Počas úradných hodín si môžete v kancelárii prísť zapísať úmysly sv. omší na mesiace apríl, máj a jún.

 • V kancelárii farského úradu môžete prihlasovať svojich chorých k veľkonočnej sv. spovedi.

 • Oznamujeme rodičom prvoprijímajúcich detí, že slávnosť 1. sv. prijímania detí v našej farnosti bude v nasledovných termínoch
  14.5. – Cirkevná škola
  21.5. – ZŠ Dérerova
  11.6. – ZŠ Štúrova
  18.6. – ZŠ Záhorácka

  Nezabudnite, že pred 1. svätým prijímaním musia deti pristúpiť v sobotu dopoludnia k 1. svätej spovedi. Počítajte s tým, prosím, pri plánovaní programu.

  Komu termín nevyhovuje, môže svoje dieťa prihlásiť u p. katechétky na termín s inou školou.

 • Bratislavská arcidiecéza oznamuje, že v deň nedožitých 99. narodenín otca kardinála Jozefa Tomka, v sobotu 11. marca 2023, uvedie RTVS o 20:10 na programe Dvojka 30 minútový spomienkový dokument s názvom Červený pápež. Nový dokument ponúkne divákom najdôležitejšie udalosti kardinálovho života, jeho výraznú osobnosť a prácu pre univerzálnu cirkev, jeho poslanie a odkaz Slovensku, Európe i svetu.

Odkaz na zdrojovú stránku: https://malacky.fara.sk/