Úmysly

Pondelok

06:15 + z rodiny Pavlínyovej |
17:00 + Ján, Helena. Jaroslav, Anna, František |

Utorok

06:15 BPZ pre Eriku |
17:00 + Emil, Ľudmila, Anna |

Streda

06:15 + Ľubomír a Anton |
17:00 + Marta | Ondrašová
17:00 + Dirk |

Štvrtok

06:15 + Alžbeta, Gabriela, Magda |
17:00 + Ján, Mária, Marienka, Miloš |

Piatok

06:15 + Barbora, Márie a Jánovia |
17:00 + Jozef, Margita, Miroslav, Jozef | Ondrašová
17:00 + Jaroslav a Alena |

Sobota

07:00 + príbuzní |
17:00 Poďakovanie za 85 r. Františky |

Nedeľa

06:15 Na úmysel celebranta |
08:00 Na úmysel celebranta |
09:15 Za ľud farnosti |
10:45 Na úmysel celebranta |
18:15 Na úmysel celebranta |
08:00 + Martin | Ondrašová

Oznamy

  • Pozývame všetky deti na špeciálne muffinové eRko stretko, dnes (ne 5.3.) o 14:00 v Katolíckom dome.
  • Pozývame vás na otvorené stretnutie spoločenstva mladých a rodín 8.3. (streda) o 18:00 v Katolíckom dome. Môžete sa tešiť na spoločnú modlitbu chvál, prednášku otca Ľuboša Laškotyho a agapé.
  • Pobožnosť krížovej cesty vo farskom kostole bude v pôstnom období v piatok po večernej svätej omši a v nedeľu o 14.00. Krížová cesta v Ondrašovej bude v piatok o 16.15 a v nedeľu o 14.00.
  • Vo štvrtok bude adorácia vo farskom kostole od 16:00 do sv. omše.
  • O upratovanie kostola prosíme skupinu č. 8.
  • Jarná zbierka na Charitu v našej farnosti bola 1152,- €. Všetkým darcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
  • Na stolíku v strede kostola si môžete zobrať vyhlásenia k 2% z dane pre Charitu, Diecézny katechetický úrad a Združenie kňazov spišského biskupstva.
Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.faralm.sk

Pozvánky