Úmysly

Pondelok

06:45 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Utorok

06:45 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Streda

06:45 | Farský kostol
16:30 | Plébánia templom/maď.
18:00 | Farský kostol

Štvrtok

06:45 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Piatok

06:45 | Farský kostol
16:30 | Plébánia templom/maď.
18:00 | Farský kostol

Sobota

07:30 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Nedeľa

07:30 | Farský kostol
08:45 | Plébánia templom/maď.
10:30 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Oznamy

  • Zbierka na charitu minulú nedeľu je už odoslaná. Ešte raz zo srdca ďakujeme v mene chudobných za váš štedrý milodar.
  • Poklona na prvú nedeľu v mesiaci (5.3) vo farskom kostole bude od 16.00, nakoľko je na Kalvárii o 15.00 pobožnosť krížovej cesty.
  • Vo štvrtok 9.3.o 9.30 bude v Hronských Kosihách koncelebrovaná svätá omša z príležitosti mesačnej rekolekcie kňazov nášho dekanátu.
  • Cirkevná škola sv. Vincenta de Paul pozýva budúcich škôlkárov, školákov a ich rodičov v piatok 10.3. na Deň otvorených dverí od 14.00.
  • Spolok sv. Vincenta prosí o 2% z daní za rok 2022.Vaše 2% pomôžu ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi. Finančné dary budú použité na potraviny, lieky, školské potreby, nedoplatky riešenie problémových situácií. Tlačivá nájdete vzadu na stolíku.
  • Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom za štedré milodary na lavice a energie.
  • Rovnako ďakujeme za milodary, ktoré posielate na náš farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284

Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Mons. Ján Bednár, dekan

 

Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.faralevice.sk/

Pozvánky