Úmysly

Pondelok

18:00 |

Utorok

06:30 |
18:00 | Radoľa

Streda

06:30 |
18:00 |

Štvrtok

06:30 |

Piatok

06:30 |
18:00 |

Sobota

18:00 |

Nedeľa

07:30 |
09:00 |
10:30 |
09:00 | Radoľa

Oznamy

• Na vybavenie úradných záležitostí využívajte telefón a mail. V prípade potreby osobného
stretnutia s kňazom sme vám k dispozícii po každej sv. omši.
• Prvoprijímajúce deti a ich rodičov pozývam na sv. omšu v utorok o 18:00 do Radole a v stredu
o 18:00 do farského kostola Panny Márie.
• Birmovancov pozývame na sv. omšu a stretnutie v sobotu večer.
• Pobožnosti krížovej cesty sú počas pôstu vo Farskom kostole Panny Márie v piatok o 17.15
hod. a v nedeľu o 15.00 hod. V Radoli v piatok o 17.00 hod. a v nedeľu o 14.00 hod.
• ÚPLNE ODPUSTKY za obvyklých podmienok môžeme počas pôstu získať: pri pobožnosti
krížovej cesty; pri čítaní a rozjímaní o umučení Pána Ježiša; v piatok po sv. prijímaní modlitbou
„Dobrý a preláskavý Ježišu“ z JKS.
• Minulú nedeľu sa v zbierke na charitu vyzbieralo 2.490 €. Dnes sa koná prvonedeľná zbierka na
potreby kostola. Za milodary Pán Boh zaplať.
• V piatok 10. 3. 2023 pozývame všetky deti a teenagerov na stretko, ktoré bude v kostole sv.
Cyrila a Metoda v Radoli od 16:00 do 17:00. Čaká na Vás zaujímavá téma a super hry. Oblečte
sa prosím športovo, v prípade priaznivého počasia budeme aj vonku.
• V nedeľu 12. 3. 2023 pozývame všetkých tretiakov z Radole na krátky nácvik piesní na 1. sv.
prijímanie, ktorý bude v kostole v Radoli hneď po sv. omši.
• Pozývame všetky deti a teenagerov zapojiť sa do tohtoročnej pôstnej výzvy, ktorá spočíva v
účasti na spoločnom modlení sa krížových ciest v kostole v Radoli. Po každej krížovej ceste
dostanete pečiatku na papierik. Kto bude mať najväčšiu účasť (teda najviac pečiatok) získa
špeciálnu odmenu!

Sviatosť zmierenia pol hodinu pred sv. omšami okrem nedele

Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.fpmknm.sk/