Úmysly

Pondelok

06:30 Za pomoc Božiu Anne; † Ján Cibuľa, rodičia z oboch strán a živá rodina |

Utorok

18:00 † rodina Zemanová; † rodičia Marián, Mária, živá rodina Mikulová, Šusteková a Šestáková; † Valéria Stehlíková (otec Paľko) |

Streda

06:30 † Štefan Plózer a † rodina; Pomoc Božiu súrodencom Jurajovi, Irene Luptákovcom a ich rodinám, † Jarka |

Štvrtok

18:00 Poďakovanie s prosbou o pomoc Božiu pre dcéru pri 40 narodeninách; † Július Pinter (pohrebná); † Uľa, Mária, Juraj, Peter, Vladimír Lendvorskí, Margita a Ján Výboch (otec Paľko) |

Piatok

08:00 Za pomoc Božiu pre syna pri operácii |
18:00 † Ján a Anna Krčmárikovci, deti a vnúčatá |

Sobota

18:00 † z rodiny Krčovej, † Božena Kuráková; † Valéria Moravčíková (1. výročie) a † Irena Moncoľová; † Angela a † a živá rodina (otec Paľko) |

Nedeľa

07:30 † Stanislav Krnáčik a syn Stanko |
09:00 Za farnosť – Aby sme stále hlbšie poznávali nášho Pána a navzájom seba samých (priamy prenos) |
10:30 † Anna Ľuptáková, súrodenci, rodičia a † rodina |

Oznamy

  • Adorácia bude v tomto týždni v stredu a v piatok od 17.00 do 18.00 hod. Je aj možnosť sv. spovede. Spovedať budeme aj v pondelok po sv. omši od 7.00 hod.
  • Prvopiatkových chorých v domácnostiach budeme spovedať v tomto týždni: pán farár vo štvrtok a v piatok, pán kaplán iba v piatok.
  • V piatok bude sv. omša pre deti. Pozývame aj rodičov prvoprijímajúcich detí.
  • V piatok večer po sv. omši bude katechéza pre birmovancov. Birmovancov pozývame aj na sv. omšu.
  • Pobožnosť krížovej cesty bude v piatok o 17.30 hod. a v nedeľu o 15.00 hod.
  • 18. 3. 2023 bude v Dudinciach stretnutie snúbencov, ktorí chcú vstúpiť do manželstva na jar i jeseň tohto roku.
  • Na budúcu nedeľu o 15.00 hod. pozývame deti do klubovne na eRko stRetko.
Odkaz na zdrojovú stránku: https://rkfu.webnode.sk/

Pozvánky