Úmysly

Pondelok

06:45 | KRÁSNO
17:00 | KRÁSNO

Utorok

06:45 | KRÁSNO
17:00 | KALINOV

Streda

06:45 | KRÁSNO
17:00 | KRÁSNO

Štvrtok

09:30 | KRÁSNO Kňazská rekolekcia

Piatok

06:45 | KRÁSNO Krížová cesta Krásno o 17:15
17:00 | KALINOV Krížová cesta Kalinov o 16:15
18:00 | KRÁSNO Detská sv. omša

Sobota

07:00 | KRÁSNO
18:00 | KRÁSNO

Nedeľa

07:45 | KRÁSNO
09:30 | KALINOV
10:45 | KRÁSNO Krížová cesta o 15:00

Oznamy

1. Vo štvrtok bude sv. omša o 09:30 pri príležitosti rekolekcie kňazov Krásňanského dekanátu.
2. V piatok večer pozývame všetky deti najmä prvoprijímajúce na detskú sv. omšu o 18:00 vo
farskom kostole v Krásne.
3. V pôstnom období vás pozývame na pobožnosť Krížovej cesty, ktorá býva v piatok v Kalinove
o 16:15 a v Krásne o 17:15. V nedeľu v Krásne i v Kalinove bude krížová cesta o 15:00.
4. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za milodary na kostol. Nech Vám to náš dobrotivý Boh
mnohonásobne odmení.
5. Modlime sa za mier a pokoj vo svete.
6. Upratovanie a čistenie kostola: Krásno: čísla domov 1381 – 1410
Kalinov: v piatok po sv. omši


Pozvánky