Úmysly

Pondelok

06:00 ZBP Ilza | Bazilika minor
08:30 †Blanka | Bazilika minor
18:00 †Flavián | Bazilika minor

Utorok

06:00 ZBP Mária s rod | Bazilika minor
08:30 †Marta | Bazilika minor
18:00 Na úmysel celebranta | Bazilika minor-Rádio LUMEN
18:00 | Malý Slavkov

Streda

06:00 †Andrej a Helena | Bazilika minor
08:30 Za pokoj vo svete | Bazilika minor
18:00 †Ľubomír, Katarína a Jozef | Bazilika minor
18:00 | Stráne pod Tatrami

Štvrtok

06:00 †Margita, Andrej a Peter | Bazilika minor
08:30 ZBP pre Syna Branislava | Bazilika minor
17:00 Adorácia | Bazilika minor
18:00 ZBProd. Nováková | Bazilika minor

Piatok

06:00 † Anton a Margita | Bazilika minor
08:30 †Ján | Bazilika minor
16:30 †Koloman a Anna | Bazilika minor - detská
17:30 Krížová cesta | Bazilika minor
18:00 †Matej, Terézia, Michal a Alžbeta | Bazilika minor
17:30 Krížová cesta | Malý Slavkov
18:00 | Malý Slavkov

Sobota

06:00 †Bernard | Bazilika minor
18:00 †Dominik a Anna | Bazilika minor

Nedeľa

06:30 †Helena | Bazilika minor-3. PÔSTNA NEDEĽA
08:00 †Mária a Ignác | Bazilika minor
14:00 Kížová cesta | Malý Slavkov
08:00 | Malý Slavkov
09:00 Za Boží ľud | Cirkevná základná škola
09:00 po sv. omši kréžová cesta | Stráne pod Tatrami -po omši Krížová cesta
09:30 | Malý Slavkov
10:00 Za Boží ľud | Bazilika minor-KTV
16:00 †Ján, Mária a Ján | Bazilika minor
18:30 †Vladimír | Bazilika minor

Oznamy

FARNOSŤ KEŽMAROK 2. PÔSTNA NEDEĽA, 5.3.2023

POZVÁNKA NÁŠHO PÁNA DEKANA FRANTIŠKA TRSTENSKÉHO
Dobrotivý Boh ma cez mojich rodičov obdaroval životom. Ak dopraje, 13. marca
2023 sa dožijem 50 rokov. Chcem sa Bohu poďakovať spolu s Vami za dar
života a jeho ochrannú ruku na cestách môjho života sv. omšou v nedeľu 19.
marca 2023 o 10:00 hod. v Bazilike sv. Kríža v Kežmarku. Dôrazne Vás prosím, aby ste sa zdržali akýchkoľvek hmotných darov. Obetujte v tomto čase za mňa modlitby a sv. omše. Vopred Vám ďakujem za tento pre mňa najväčší dar.
Teším sa na stretnutie s Vami pri Pánovom oltári.

POĎAKOVANIE ZA ZBIERKU NA CHARITU
Uplynulú nedeľu sa konala zbierka na charitu. V našej farnosti ste prispeli v
celkovej výške 2567,55, EUR (farnosť 2052,55, EUR + kláštor
redemptoristiek 515, EUR). Peniaze sme odoslali na príslušný účet charity.
Nech Pán odmení a požehná Vašu štedrosť.

PRICHÁDZAJTE NA POBOŽNOSTI KRÍŽOVEJ CESTY
V pôstnom období sa modlíme pobožnosti krížovej cesty každý piatok o 17:30 a
v nedeľu popoludní o 14:30 hod. Kto si vykoná pobožnosť krížovej cesty pred
riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné
odpustky. Tí, čo sa pre vážnu prekážku (napr. choroba), nemôžu zúčastniť na
krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti Pána Ježiša aspoň štvrť hodiny (napríklad sa sami pomodlia krížovú cestu). Pod obvyklými podmienkami sa rozumie: 1. sv. spoveď niekoľko dní pred pobožnosťou alebo po nej; 2. sv. prijímanie najlepšie v deň pobožnosti; 3.modlitba na úmysel Sv. Otca napr. Otčenáš, Zdravas a Sláva; 4. rozhodnutie
chrániť sa aj všedného hriechu.

POZÝVAME DETI NA PRVÉ „eRko“ STRETNUTIE
Deti, ktoré ste sa prihlásili do „eRka“, čo je Hnutie kresťanských spoločenstiev
detí, pozývame Vás na prvé stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu 11. marca
o 15:00 hod. na Charite (budova vedľa baziliky). Môžu prísť aj tie deti, ktoré sa
ešte neprihlásili a chceli by chodievať na „eRko“ stretnutia.

NAŠA FARNOSŤ NA OBRAZOVKÁCH RTVS
V nedeľu 12. marca odvysiela RTVS na Dvojke v relácii „Orientácie“ príspevok
o aktivite našej farnosti „Exodus pre deti.“ Predpokladaný začiatok relácie je
o 14:00 popoludní, ale prosíme sledujte si to v televíznom programe. Repríza
relácie bude v pondelok 13. marca na Dvojke o 9:35.

ZAPOJTE SA DO MODLITIEB ZA SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA
13. marca 2013 si pripomenieme 10. výročie zvolenia pápeža Františka. Pri tejto
príležitosti je možné zapojiť sa do online modlitebnej reťaze na podporu služby
Svätého Otca. Tu je návod: 1. Po kliknutí na odkaz do prázdneho okienka napíšte
číslo tzn. počet Zdravas Mária, ktoré sa budete denne modliť za pápeža
Františka do 13. marca. 2. Zakliknite okienko, ak chcete, aby sa na mape zobrazila Vaša sviečka, ktorá označuje, že sa modlíte za pápeža. 3. Odpíšte správne písmena, ktoré sa zobrazia v políčku a kliknite na “send”. V pravom hornom rohu si môžete zvoliť jazyk. Tu je webstránka: www.decimusannus.org

PROSÍME O 2% PRE ZDRUŽENIE DOMOV
Aj tohto roku je opäť možnosť prispieť 2% z vašich daní pre združenia vo
farnosti. Združenie Domov Kežmarok sa zameriava na podporu pastoračných
aktivít v našej farnosti. Tlačivá nájdete na stolíku pri východe z baziliky ako
aj na webstránke farnosti v časti „Blog.“ Vám ďakujeme za Vašu podporu.

JEŽIŠ VYSTÚPIL DO NEBA
Na webstránke našej farnosti v
časti „Blog“ náš pán farár František Trstenský
zverejnil ďalšiu časť svojho podcastu KAIROS s
názvom: Ježiš vystúpil do neba.
Je to druhé tajomstvo slávnostného ruženca. Cieľ nášho putovanie nie je tu na
zemi. Naším cieľom je nebo. V tejto časti sa dozviete duchovné posolstvo tohto
tajomstva.

NOVÁ ČASŤ PODCASTU „BOŽIE SLOVO MEDZI NAMI“
Farár a dekan v Kežmarku František Trstenský zverejnil ďalšiu časť podcastu
s názvom „Božie Slovo medzi nami“. Vysvetľuje v ňom evanjelium tejto 2.
pôstnej nedele a ponúka jeho aplikáciu do života. Môže byť pre nás duchovnou
prípravou na plné prežitie nedele ako Pánovho dňa s hlbším porozumením
Božieho slova. Novú časť zverejňuje každý týždeň vždy v piatok na
webstránke farnosti v časti „Blog“. Pozývame všetkých k jeho pravidelnému
počúvaniu.

DUCHOVNÉ SLOVKO
Evanjelista Matúš v nedeľnom úryvku zdôrazňuje, že Ježišovi „zažiarila tvár sťa
slnko.“ Tvár Boha je dôležitá odkaz, pretože Boh ale aj človek je predovšetkým
tvár. Čím by bol Boh a čím by bol človek bez tváre? „Hľadajte moju tvár“ je príkaz
Pána v slovách 27. žalmu. V premenení na vrchu Ježiš zjavuje Božiu tvár a tvár
človeka, tajomstvo Boha a človeka. Odhaľuje Božiu tvár ktorú nikto z ľudí nemôže vidieť, kým žije (Ex 33,20) pretože Kristus je milovaným synom, v ktorom má Boh zaľúbenie; ten, ktorý odhaľuje hlboký zmysel dejín spásy, Zákona a prorokov, ktoré na vrchu zastupujú postavy Mojžiša a Eliáša. Ale Ježiš odhaľuje aj tvár človeka, pretože milovaný Boží syn je aj synom trpiaceho a zavrhnutého človeka, ktorý po premenení zostáva „sám“. Hľadajme a počúvajme Božieho milovaného Syna v našom živote, aby sme raz aj my uzreli Božiu tvár.

 

Spoločenská etiketa v našich kostoloch

Pamätajme, že kostol je miestom osobitnej Božej prítomnosti a modlitby, preto zachovajme posvätnosť našich kostolov aj v spôsobe obliekania a správania.

  1. Pri voľbe oblečenia, najmä šiat, sukní a nohavíc, treba pamätať na ich primeranú dĺžku a vhodnosť pre bohoslužby. Vrchné oblečenie má zahaľovať aj plecia.
  2. Ak v kostole vidíme známeho človeka, stačí ho kontaktovať očami, prípadne jemným úklonom hlavou, či kývnutím rukou. Keď sa s ním chceme porozprávať, nerobme to v kostole, ale počkajme ho po svätej omši pred kostolom.
  3. Pred vstupom do kostola je potrebné vypnúť, alebo minimálne prepnúť mobil na tichý režim, aby sme nevyrušovali ostatných zvonením, alebo SMS-kou.
  4. Ak niekto iný obsadí naše obľúbené miesto, nevynucujme si ho. Vyberme si iné voľné miesto. Buďme k sebe navzájom ľudskí a empatickí.
  5. V prípade obsadených miest má mladší alebo zdravší uvoľniť staršiemu alebo chorému miesto na sedenie.
  6. Ak sa nám stane, že prichádzame na svätú omšu po jej začiatku, vyberme si miesto tak, aby sme svojím príchodom nevyrušovali iných a neoberali ich o sústredenosť.
  7. Centrom kostola je bohostánok a cez svätú omšu priestor oltára. Nerozptyľujme sa otáčaním po ostatných ľuďoch.

 

KONTAKT
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok
Kostolné námestie 22, 060 01 Kežmarok
Tel. č.: 052/452 22 20Mobil: 0903 012 489
E-mail: farakezmarok@gmail.com

 

 

Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.fara-kezmarok.sk/farske-oznamy/

Pozvánky