Úmysly

Pondelok

17:00 ✝︎ Jozef Ľupták, manž. Pavlína a nevesty | Orovnica
18:00 ✝︎ Dr. Anton Káčer a rodičia Helena a Július | Farský kostol

Utorok

17:00 ✝︎ Štefan Bajan a rodi čia z oboch strán | Psiare
18:00 ✝︎ Alojz Bicka a synovia Jaroslav a Juraj | Farský kostol

Streda

18:00 ✝︎ Ján Štuler a rodičia z oboch strán | Kostol sv. Egídia

Štvrtok

17:00 Adorácia | Farský kostol
18:00 Magdaléna Žemberyová 2 výročie | Farský kostol

Piatok

16:30 Krížová cesta | Psiare
17:00 ✝︎ Mária Martišová, rodičia a teta | Psiare
17:15 Krížová cesta | Farský kostol
18:00 ✝︎ Ignác Lasab, manželka Viktória a deti | Farský kostol

Sobota

18:00 Na úmysel celebranta | Kostol sv. Egídia

Nedeľa

07:00 Za veriacich | Kostol sv. Egídia
08:00 ✝︎ František Vlčko a rodičia | Psiare
09:00 Krížová cesta | Orovnica
09:30 ✝︎ rodina Švolíková a Mišíková | Orovnica
11:00 Na úmysel celebranta | Farský kostol

Oznamy

  • V nedeľu bola zbierka na charitu. Vyzbierali sme spolu: 750 eur.
  • V Psiaroch: 181 eur v Orovnici: 160 eur a v Hronskom Beňadiku: 409 eur.
    Za vaše milodary vyslovujeme už vopred úprimné Pán Boh odmeň.
  • V tomto týždni je možnosť zapísať na sv. omše.

OSTATNÉ OZNAMY

Ak by ste chceli našej farnosti pomôcť  prekonať nedobrú finančnú situáciu, môžete tak urobiť prostredníctvom farského účtu:
IBAN SK05 0900 0000 0000 7433 7706
alebo vložením svojho milodaru do pokladničky vo vstupe do kostola. Taktiež vyslovujem úprimné Pán Boh odmeň všetkým Bohu známym, ktorý našej farnosti pomohli svojim milodarom. Nech vám to dobrotivý Pán odmení.

Pozvánky