Úmysly

Pondelok

07:00 |
18:00 |

Utorok

07:00 |
18:00 |

Streda

07:00 |
18:00 |

Štvrtok

07:00 | Adorácia od 15:00
18:00 | Vešpery

Piatok

07:00 |
18:00 |

Sobota

07:00 |
18:00 |

Nedeľa

06:00 |
07:30 |
09:00 |
10:30 |
12:00 |
18:00 |
09:00 | Horelica
11:00 | Čadečka

Oznamy

Dnes o 15:00 bude vo farskom kostole Korunka k Božiemu milosrdenstvu a krížová cesta

Krížové cesty: v piatok 17:15 pred sv. omšou, v nedeľu o 15:00 v kostole.

Zbierka na charitu v našej farnosti bola 3550 EUR, za všetky milodary Pán Boh zaplať.

Štvrtok bude rekolekcia kňazov nášho dekanátu Čadca vo farnosti Milošová. Stretnutie sa začne sv. omšou o 10:00 v kostole Milošová, všetci ste srdečne pozvaní.

Vo štvrtok pri večernej sv. omši o 18:00 budú pôstne vešpery.

Pozývame na krížovú cestu mužov. Stretneme sa v piatok muži a chlapci o 19:30 na parkovisku pri kostole. Chceli by sme navštíviť, spoznať a pomodliť sa krížové cesty, ktoré sú v našom okolí a prírode. Tento piatok pôjdeme na Svrčinovec. Nezabudnite si čelovku a termosku s čajom.

Kto by chcel darovať 2 % z dane pre naše farské občianske združenie PRO BONUM a podporiť tak rôzne aktivity v našej farnosti, môže si vziať tlačivo v sakristii alebo je zverejnené aj na farskej web stránke. Ďakujeme.

Upratovanie: ďakujeme za ich službu farnosti skupine u Ševca, u Kultána, Drahošanka ako aj na Horelici a Čadečke

 

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo iné jubileum prajeme hojnosť Božieho požehnania.

Tlačivo na darovanie 2 % pre PRO BONUM:

https://e25443adcd.clvaw-cdnwnd.com/135ad3b653b271bad419de919a0f4d82/200000803-90c5390c57/Vyhlasenie2022-8.pdf?ph=e25443adcd

Odkaz na zdrojovú stránku: www.farnost-cadca.sk/

Pozvánky