Úmysly

Pondelok

17:00 | Práznovce
18:00 | Bošany

Utorok

17:00 | Krnča
18:00 | Bošany

Streda

07:00 | Bošany
16:30 | Krnča
17:00 | Práznovce

Štvrtok

07:00 | Bošany

Piatok

07:00 | Bošany
18:00 | Bošany

Sobota

07:00 | Bošany
18:00 | Bošany

Nedeľa

07:00 | Bošany
08:30 | Práznovce
10:00 | Bošany
10:00 | Krnča

Oznamy

Farské oznamy – 5. marca 2023

V utorok po sv. omši v Bošanoch bude nácvik speváckeho zboru Krédo.


Vo štvrtok o 9:30 hod. v Solčanoch bude adorácia Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej pri ktorej budeme ďakovať a prosiť za duchovné povolania. Po adorácii o 10:00 hod. bude rekolekčná sv. omša kňazov bošianskeho dekanátu.


Pobožnosť krížovej cesty v Bošanoch bude bývať v piatok o 17:15 hod.

Pobožnosť krížovej cesty v Krnči bude bývať v piatok o 17:00 hod.

Pobožnosť krížovej cesty v Práznovciach bude bývať v piatok o 17:00 hod.


Budúcu nedeľu je zbierka na energie kostola. Za vašu štedrosť Pán Boh zaplať.


Ďakujeme vám za modlitby, obety i milodary, ktorými zveľaďujete našu farnosť.

Upratovanie: Bošany 2

Odkaz na zdrojovú stránku: https://bosany.fara.sk/

Pozvánky