Úmysly

Pondelok

07:00 + Sr. Helenka | Bojnice

Utorok

16:30 + rodina Beláková, Štefan a Ľubomír | Dubnica
17:30 + rodiny Nemčeková a Daňová | Bojnice

Streda

16:30 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu | Šútovce
17:30 + Pavlína, Emil, Jozefína a ostatní členovia rodiny | Bojnice

Štvrtok

17:30 + z rodín Kollárovej a Streďanskej | Bojnice

Piatok

16:30 + Jozef a Petronela a ich deti | Dubnica
17:30 + Jozef Legierský | Bojnice

Sobota

17:30 + Mária Senešová a Alexander a rodina Špeťková | Bojnice

Nedeľa

07:00 + Jozefína Švarcová a Gustáv | Bojnice
08:30 na úmysel biskupa | Šútovce
08:30 za zdravie a Božie požehnanie pre členky 4. Ruže | Dubnica
10:00 za farnosť | Bojnice
17:30 + Mária a Pavol, synovia Marián a Pavol a nevesty Anastázia a Hilda | Bojnice

Oznamy

Dnes je posledný deň, kedy môžete odovzdať svoj volebný lístok do Farskej pastoračnej rady.

 

Dnes /v nedeľu/ popoludní bude vo farskom kostole o 14.00 h. prvonedeľná  pobožnosť, o 14.15 h. modlitba krížovej cesty a o 15.00 h. vo fare duchovná obnova Rodiny Nepoškvrnenej. V Dubnici a v Šútovciach bude krížová cesta dnes o 14.00 h.

 

V utorok o 16.30 h. bude vo farskom kostole Večeradlo.

 

Vo štvrtok budú rekolekcie nášho dekanátu vo farnosti Nitrianske Pravno. Sv. omša začína o 9.00 hod.

 

Vo štvrtok bude vo farskom kostole od 16.00 h. adorácia.

 

Modlitba krížovej cesty bude vo farskom kostole v piatok o 16.45 h.

 

Jarná zbierka na charitu bola 836,- €.

Pán Boh zaplať za Vaše dary.

 

 

 

 

                                                                                                          Anton Eliaš, farár

Tel.: 046/543 96 41, e-mail: bojnice@fara.sk, i-net: http://www.fara.sk/bojnice

Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.bojnice.fara.sk

Pozvánky