Úmysly

Pondelok

06:30 + rodičia a súrodenci |
17:30 Za Božiu pomoc a požehnanie pri skúškach pre Dávida |

Utorok

06:30 Za Božiu pomoc a zdravie pre rodinu |
17:30 Za Božiu pomoc, zdravie a posilu pre starkú |

Streda

06:30 Za Božiu pomoc a zdravie pre Tatianu, Lilianu, Antona a Matúša |
17:30 + Anna a Mikuláš Lamperoví a Jana Výbošťoková |

Štvrtok

06:30 + nevesta Martina pri nedožitých 50. rokov života |
17:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Gyorgy | + adorácia

Piatok

06:30 Za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre deti, vnúčatá a pravnúčatá a prosba za šťastný pôrod |
16:45 | krížová cesta
17:30 + starká Evka |

Sobota

06:30 Za zosnulých z farnosti |
17:30 + rodičia, brat Ján, a sestry Marta a Agnesa |

Nedeľa

07:00 + rodičia, brat a švagriné |
08:15 Za všetkých farníkov |
09:30 + Ján Murín, Miro Tragor a Miro Krupa |
11:00 + manželia Chadroví - Zitka a Juraj |
17:15 | krížová cesta
18:00 Na úmysel kňaza |

Oznamy

  • O upratanie kostola poprosím skupinu č. 6.
  • Deti si môžu vyzdvihnúť nálepky za dnešnú sv. omšu v sakristii.
  • V pondelok pri večernej sv. omši bude stretnutie prvoprijímajúcich.
  • V utorok o 16.30 bude v kostole Mariánske večeradlo.
  • V utorok večer bude stretnutie birmovancov.
  • Stretnutie Ružencového bratstva dnes nebude.
Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.foncorda.fara.sk/

Pozvánky