Úmysly

Pondelok

06:00 + Ignác a Pavlína | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
14:30 + Ladislav a Mária | Kaplnka v Domove pre seniorov
17:00 Za zdravie a BP pre Annu s rod. | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 + Anna Plančáková | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Utorok

06:00 Za zdravie a BP pre Kristínu a Viktora | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
06:50 Na úmysel celebranta | ZŠ s MŠ a CG
16:00 Za zdr. a BP pre rod. Alexandra Kinského | Nemocnica – kaplnka
17:00 + Štefan a Sidónia | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
18:30 Za zdravie a BP pre Jána s rod. | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Streda

06:00 + Veronika, Ondrej, Mária a Jozef | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
14:30 Za zdravie a BP pre Máriu | Kaplnka v Domove pre seniorov
17:00 Za zdr. a BP pre Máriu, Imricha a Alžbetu | Kostol sv. Petra a Pavla
17:00 Za obrátenie Jozefa a dar viery | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa

Štvrtok

06:00 Zosnulí z rod. Virostkovej | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
17:00 Za obrátenie Ľubomíra | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 Za zdravie a BP pre Máriu s rod. | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Piatok

06:00 Zosnulí z rod. Kocúnovej | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
09:00 + Anna Gontkovičová | Kaplnka v Domove pre seniorov
17:00 + František Šipoš | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 Zosn. z rod. Martinkovej a Dubjelovej | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Sobota

06:30 + Antónia Sivoňová | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
09:30 Na úmysel celebranta | Nemocnica – kaplnka
18:30 + Rudolf Matava | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Nedeľa

06:30 Na úmysel celebranta | Kostol sv. Petra a Pavla
07:30 + Vendelín Dlugoš (30. deň) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
08:30 Poď. Jána Kretu za dar života 70 r. | Kostol sv. Petra a Pavla
10:30 + Štefan (1. výr.) | Kostol sv. Petra a Pavla
10:30 + Viktor, Štefan, Ondrej a Petronela | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
18:30 + Irena Bialková (1. výr.) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
09:00 Zosn. z rod. Sýkorovej a Derevjanikovej | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
11:00 Na úmysel celebranta | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
09:00 + Magdaléna Jasovská (rím.-kat.) | Kaplnka v Domove pre seniorov
16:00 (gr.- kat.) | Nemocnica – kaplnka

Oznamy

2.NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – A – 15. január 2023 – FARSKÉ OZNAMY (16. – 22. január 2023)

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

UT 17.1. Sv. Anton, opát (spomienka)

SO 21.1. Sv. Agnesa, panna a mučenica (spomienka)

NE 22.1. III. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – A – NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA

 

V utorok 17. januára po večernej svätej omši bude v budove Farského úradu nácvik spevokolu Farského kostola sv. Mikuláša. Povzbudzujeme všetkých, ktorí máju záujem o spev a chcú prispieť svojím spevom k oslave Boha a ku kráse bohoslužieb.

Od 18. do 25. januára (do sviatku Obrátenia sv. apoštola Pavla) je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Počas tohto týždňa modlitieb prosíme pri svätých omšiach na tento úmysel, formulár svätých omší v stredu bude Za jednotu kresťanov.

Adorácia: streda v Kostole sv. Petra a Pavla; štvrtok vo Farskom kostole.

Svätá omša za účasti detí: štvrtok o 17.00, nácvik spevokolu detí: 15 minút pred začiatkom svätej omše.

Svätá omša za účasti mládeže a birmovancov: piatok o 18.30 vo Farskom kostole.

Krstná náuka: sobota o 8.00 v Kostole sv. Petra a Pavla; predmanželská príprava podľa rozpisu v sobotu o 10.00 v Kostole sv. Petra a Pavla.

Stretnutie františkánskeho spoločenstva: sobota 21. január, svätá omša v nemocničnej kaplnke o 9.30.

Naše cirkevné školy ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda a Gymnázium sv. Mikuláša pozývajú všetkých na 19. benefičný ples cirkevných škôl, ktorý sa uskutoční 21. januára od 18.00 v priestoroch školskej jedálne. Predaj vstupeniek je na sekretariáte školy, vstupné je 26,-€. Výťažok z plesu bude použitý na zveľadenie školskej kaplnky.

Ešte počas tohoto týždňa sa môžeme prihlásiť na Evanjelizačný seminár Život v Duchu (seminár začne 23. januára), buď online alebo v sakristiách kostolov.

Upratovanie Kostola sv. Petra a Pavla: piatok po skončení svätej omše.

Upratovanie Farského kostola sv. Mikuláša: sobota po skončení rannej svätej omše; a v obidvoch kostoloch priebežne počas týždňa (rohože,…). Prosíme o zapojenie sa do tejto služby a ďakujeme za doterajšiu pomoc.

Milodary pre opravy Farského kostola: bohuznáma 200,-€; z krstu Dávida Tešlu 200,-€; z krstu Kláry 100,-€; Jozef a Helena 100,-€; Lucia 50,-€; bohuznámy 150,-€; Karol 50,-€; Mária 53,-€; Mária 100,-€; Margita 50,-€; Anna 150,-€; Jozef 50,-€; z krstu Zory Roškovej 100,-€

Milodary pre potreby Kostola sv. Petra a Pavla: Regina Martiaková 100,-€       – úprimná vďaka


Pozvánky