Úmysly

Pondelok

06:30 |
18:00 |

Utorok

06:30 |
18:00 | Svätá omša pre prvoprijímajúce deti a stretnutie s ich rodičmi. V škole kontrola nálepiek.

Streda

07:15 | Školská kaplnka
18:00 |

Štvrtok

06:30 |
18:00 |

Piatok

06:30 |
17:00 | Sv. omšu pripravujú birmovanci 6.skupiny, po svätej omši stretnutie
18:00 | Ďurčiná

Sobota

06:30 |
18:00 |

Nedeľa

08:00 |
09:30 |
11:00 |
08:00 | Veľká Čierna
09:15 | Malá Čierna
09:15 | Šuja
10:45 | Ďurčiná

Oznamy

O 14:00 je modlitba sv. ruženca. Srdečne ste pozvaní.
    
Od stredy 18.1. sa začína týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pripojme sa. Zvlášť v nedeľu 22. januára o 14:45 Vás pozývame do farského kostola na ekumenické modlitby za jednotu kresťanov, spolu s bratmi evanjelikmi..
   
   
Birmovanci, ktorí sú na lyžiarskom výcviku, majú náhradné stretnutie
v sobotu 21.1. o 9:00 h v Pastoračnom centre.
   
   
Snúbenci, ktorí chcú prijať sviatosť manželstva, sa môžu zapísať k príprave snúbencov, ktorá bude 11.3.2023. Prihlásiť sa možno osobne, e-mailom. Treba uviesť mená, kontakt, termín a miesto sobáša.  …Bližšie informácie
   
   
Farnosť Žilina – Solinky pozýva na duchovnú obnovu rozvedených alebo iných rodičov, ktorí žijú sami. Prvé stretnutie je už nasledujúci víkend 21. – 22. 1 . 2023.  …Viac informácií
   
   
Ponuka:
– Katolícke noviny,
– Posol,
– Slovo medzi nami,
– Farská charita ponúka stolový kalendár na rok 2023. Odporúčaný príspevok je: 2,50,-€.
Nachádza sa pri vchode od Pastoračného centra.
   
   
Prajeme požehnaný týždeň.

Pozvánky