Úmysly

Pondelok

06:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Beátu a členov rodiny |
17:30 za + Máriu a Ivana |

Utorok

06:30 za + Mariku, Maroša, Janku, Gabrielu, Jozefa, Máriu, Rozáliu a Gejzu |
17:30 za + Milana, Ondreja, Bertu, Milana, Jána, Jozefínu a Annu |

Streda

06:30 za + kanonikov Pavla, Stanislava, Emila a Viktora |
17:30 za + Miroslava, Máriu, Pavla, Oľgu, Pavla, Mariána, Annu, Máriu a starých rodičov |

Štvrtok

06:30 za + kňazov, Pavla Gavendu, Róberta Hanuliaka, Jozefa Dvorského, Juraja Dolinského a Pavla Hrvola |
17:30 za + Jána, Teréziu a Jána |

Piatok

08:30 za Boží ľud a Czš |
17:30 za + Jaroslava, Štefana a Blaženu |

Sobota

06:30 za + kňazov Viliama, Alexandra, Celestína, Jána a Petra |
18:30 za + Annu, Jozefa, Ivana, Jozefa, Dušana a Annu | s platnosťou na nedeľu

Nedeľa

07:00 za Boží ľud a p. kostolníka | (Božie slovo)
08:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Katarínu, Ivana, Zuzanu, Olivera, Róberta, Teréziu, Charlottu, Teréziu, Annu, Dušana a Emila s rodinou | (Božie slovo)
10:00 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Dominika, Katarínu, Zoe a Deana | (Božie slovo)
18:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Melániu | (Božie slovo)

Oznamy

2. nedeľa – 15. januára 2023

 

V liturgickom týždni budeme sláviť:

  • týždeň modlitieb za jednotu kresťanov od 18. – 25. januára, tejto téme bude venovaná štvrtková adorácia, modlitby veriacich pri sv. omšiach a omšový formulár „Za jednotu kresťanov“ na budúcu nedeľu, účasťou na hociktorej bohoslužbe počas tohto týždňa je možné získať za obvyklých podmienok úplné odpustky;
  • v utorok spomienku sv. Antona, opáta;
  • v piatok ľubovoľnú spomienku sv. Šebastiána, mučeníka;
  • v sobotu spomienku sv. Agnesy, panny a mučenice;
  • 3. nedeľu, ktorú pápež František ustanovil ako nedeľu Božieho slova, s cieľom oslavy, štúdia a šírenia Božieho slova, pri sv. omšiach bude slávnostný vstup s evanjeliárom.

 Sv. omša v Streženiciach: bude v pondelok o 18.30.

Duchovná formácia: žiakov a pedagógov Cirkevnej základnej školy pozostáva aj zo slávenia sv. omší za ich účasti. Prvá takáto sv. omša v tomto roku bude v piatok. Z tohto dôvodu budú sv. omše v takéto dni slávené o 8.30. Preto aj sv. omša v piatok bude slávená nie o 6.30, ale o 8.30.

Birmovanci budú mať stretnutie v piatok: začíname svätou omšou o 17:30. Po svätej omši bude katechéza v kostole a následne práca v skupinkách do 19:00. Účasť birmovancov je povinná.

Záznam z divadelného predstavenia Fiat Lux: si môžete pozrieť na webe farnosti.

Karneval pre deti: organizujú saleziáni spolupracovníci a ochotní mladí animátori v telocvični ZŠ J.A. Komenského 18. februára o 14.30. Darcovia, ktorí chcú prispieť do tomboly, môžu svoj dar priniesť sakristie farského kostola.

Zbierka na dlh farnosti za novostavbu materskej školy: je dnes, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podieľať sa i takýmto spôsobom na ľudskej a duchovnej formácií detí.

Varovanie KR PZ SR Trenčín: v podobe podvodu na senioroch si môžete prečítať na webe farnosti.

Upratovanie kostola: v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 15, Pán Boh odplať a požehnaj ich snahu a úsilie.

Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.

 

http://puchov.fara.sk/


Pozvánky