Úmysly

Pondelok

17:45 † manžel, bratia, synovec, rodičia a starí rodičia z oboch strán | Považany

Utorok

17:45 † manžel Peter Jambor | Považany

Streda

17:45 † dobrodinci chrámu | Potvorice

Štvrtok

17:45 † Jozef Jambor (1. po pohrebe) | Považany

Piatok

17:45 † Šebastián a Katarína Kubicoví, ich deti, nevesty a vnukovia | Považany

Sobota

17:45 † Michal a Jozefína Barbušinoví, rodičia z oboch strán a nevesta Viera | Považany

Nedeľa

07:30 † Alojz Šimor, manželka Ľudmila a rodičia z oboch strán | Považany
09:00 Prosba o zdravie a Božiu pomoc pre Emila a rodinu | Potvorice
10:30 Za farníkov | Považany

Oznamy

 • Pán Boh odmeň za upratovanie kostolov a akúkoľvek pomoc! Veľká vďaka za pomoc pri kňazskej rekolekcii.
 • Ak by mal niekto záujem zúčastniť sa kurzu lektorov, ešte dnes sa môže prihlásiť u pána farára. Viac informácií o kurze na výveske.
 • V stredu začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
 • Vo štvrtok v Považanoch otvoríme Rok sv. Faustíny Kowalskej (85. výročie smrti). Program:
  • 17:00 Korunka Božieho milosrdenstva pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou (úplné odpustky);
  • 17:45 slávnostná sv. omša s tematickou kázňou.
 • Budúca nedeľa je Nedeľa Božieho slova.
  O 14:30 sa v Považanoch uskutoční čítanie zo Svätého písma. Započúvame sa do novozákonných spisov:
  Jakubov list a dva Petrove listy. Prosíme 13 ochotných ľudí o pomoc s čítaním kapitol.
  Veriaci, ktorý nábožne číta alebo počúva Sväté písmo aspoň 30 minút, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
 • Pán Boh odmeň za milodary!
  Budúcu nedeľu sa koná zbierka na katolícke školstvo Trnavskej arcidiecézy. Pán Boh odmeň!

 

Oficiálne farské oznamy:
https://www.facebook.com/rkcfarnostpovazany/
https://sk-sk.facebook.com/rkcfarnostpovazany/


Pozvánky