Úmysly

Pondelok

06:45 +Stanislav Jamriška a Jozef Supuka a rodičia |
18:00 +rodičia Števicoví a nevesta Ľubka |

Utorok

06:45 +rodičia a brat Tono a synovec Tono |
18:00 -za uzdravenie Peťka a zdravie a PB pre Bohu známu rodinu |

Streda

06:45 -za chorú a trpiacu sestru Darinu |
18:00 +Ján Gendiar a Helena Laurincová |

Štvrtok

06:45 +rodina Maloucová |
18:00 +rodičia Hieronym a Helena Stanoví |

Piatok

06:45 +manželia Kyseloví Juraj a Štefánia a syn juraj |
18:00 +rodičia Hlaváčkoví a švagor Milan |

Sobota

06:45 Pohrebná |
18:30 +manžel Ján,rodičia Nemetyoví a Lukáčoví |

Nedeľa

07:00 -za PB k 95 Aneške a vnuka |
09:00 +Mária Magušinová |
10:30 -za veriacich |
18:30 +rodičia a syn Ľudovít |

Oznamy

– Milodary na kostol : Bohu známa -200,-€, Bohu známa Mária -100,-€, Bohu známa z pohrebu -70,-€, Bohu známa -5,-€, Bohu známa z pohrebu -100,-€. Za vaše dary srdečné Pán Boh zaplať.

– Upratovanie kostola má na starosti ruža pani Márie Ondruškovej.

– Pozývame vás na Večer s chválami, ktorý bude v piatok 20. januára po večernej sv. omši.

– Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov: Od 18. do 25. januára koná sa Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Na budúcu nedeľu 22.1.2023 o 15 h. pozývame vás do nášho chrámu k spoločnej ekumenickej bohoslužbe za jednotu kresťanov za účastí rímskokatolíckej Cirkvi, bratov a sestier Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, Evanjelickej cirkvi metodistickej a Spoločenstva Radostné srdce a primátora Mesta Partizánske. Motto „ Učte sa robiť dobro a hľadajte spravodlivosť“.

– Budúca nedeľa je 3. nedeľou v období cez rok. Táto nedeľa je ustanovená Svätým Otcom z úcty k Božiemu Slovu ako Nedeľa Božieho Slova.

Na ekostol sv. omša bude vždy v nedeľu o 10,30 h., ako aj prikázaný sviatok.