Úmysly

Nedeľa

07:00 † Július, rodičia, a poďakovanie za 60 rokov života pre Jána | K
09:00 Za farníkov | Č
11:00 † manželia Ján a Mária Vojtkoví a starí rodičia | R
18:30 † manžel Milan (1.výročie) a syn Peter (10.výročie) a za Božie požehnanie pre živú rodinu | Š

Pondelok

07:00 † manžel, rodičia, sestra Magdaléna a za dary Ducha Svätého pre ostatnú živú rodinu | Š
18:30 † Jolana Boorová (pohrebná) | K

Utorok

07:00 † rodičia Bajzíkoví a Kurnickí a brat Jaroslav | K
18:30 † Jolana, Alexander a rodina Fačkovcová | R

Streda

07:00 † ujo Ján a Jozef a rodičia Žofia a Jozef | K
17:00 Za dary Ducha Svätého a Božie požehnanie pre rodinu (katechéza prvoprijímajúcich) | K

Štvrtok

07:00 † Mikuláš Breznický | Š
18:30 † rodičia Elena a Viliam a starí rodičia z oboch strán | R

Piatok

07:00 † rodičov a starých rodičov, švagrine a švagra | Š
18:30 † Róbert Beňo | K

Sobota

07:00 † rodičia z oboch strán a zosnulá Johana | K
18:30 † Ján Popelka a živá rodina a † rodičia z.o.s. | Č

Nedeľa

07:00 † rodičia Helena a Alexander a dcéra Zuzana | Č
09:00 Za farníkov | Č
11:00 49. výročie sobáša Evy a Bohuslava | R
18:30 † manžel Ján, rodičia z oboch strán a ostatná zosnulá rodinu | R

Oznamy

1. Pokračuje prenos nedeľných omší 9.00.https://camstreamer.com/redirect/4d2f820fe2fc992/S-56722

2. Vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým 65 bratom a sestrám, ktorí sa zúčastnili na včerajšej veľkej brigáde: organizátorom, brigádnikom, i pánovi kaplánovi Pavlovi za skvelý guláš, ale aj všetkým, ktorí prispeli k pohosteniu. Vďaka Pánu Bohu, vykonal sa obrovský kus práce ( práce v presbytériu, upratanie po Vianociach, reorganizácia a upratovanie v areáli fary ) a bola i radostná atmosféra

3. Dnes je tretia nedeľa v mesiaci, Farská knižnica bude otvorená ako zvyčajne.

4. Pozývame chlapcov na miništrantské stretko ktoré bude dnes 15.1. o 15:00 v priestoroch fary.

5. V stredu o 17.00 bude sv. omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti.

6. V stredu po večernej sv. omši o 18.00 vás pozývame na farské spoločenstvo – Lectio divino, v pastoračnom centre.

7. V stredu 18. januára o 18.00 bude v stredovekom kostolíku sv. Michala Archanjela v Krajnom sv. omša k úcte Panny Márie, jednoty kresťanov. Slávnostným kazateľom bude gr. kat. kňaz Igor Cingeľ. Pol hodiny pred omšou bude Akatist. Sme pozvaní prísť a modliť sa za jednotu kresťanov.

8. Srdečne pozývame na obnovené Modlitby otcov – dňa 19.1. o 20:00 v našom pastoračnom centre.

9. V piatok po večernej omši bude stretnutie birmovancov.

10. Upratovanie kostola má v tomto týždni v sobotu ráno skupina č.7. Prosíme dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní doplniť skupinu č.5, lebo niektorí členovia sa odsťahovali z mesta. Prihlásiť sa môžete v sakristii.

11. V nedeľu 22.1. po večernej svätej omši vás pozývame na modlitbu Liturgie hodín, spievaných vešpier v našom farskom kostole.

12. Hľadáme osobu, ktorá by bola ochotná pomáhať v našej farnosti s kvetinovou výzdobou v chráme. Záujemci sa môžu prihlásiť u pani kostolníčky Mariany Pastorkovej.

13. Vo farnostiach Trnavskej arcidiecézy konáme zbierku na katolícke školstvo, ktorá bude na budúcu nedeľu 22.januára. V minulom roku sa vyzbieralo 37.221€ (použitá bola aj na rekonštrukčné práce a stavebné úpravy pri vytvorení triedy Spojenej škola sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom ). Vďaka Vaším milodarom budeme môcť aj naďalej finančne pomáhať katolíckym školám pôsobiacim na území Trnavskej arcidiecézy.Za všetky milodary Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

14. V týždni modlitieb za zjednotenie kresťanov vás pozývame na ekumenické modlitbové stretnutie v stredu 25. januára o 18.00 v našom farskom kostole.

15. Naša farnosť organizuje v spolupráci s Komunitou Blahoslavenstiev duchovnú obnovu, ktorá začne v piatok, 27. januára, večernou svätou omšou a bude pokračovať modlitbou chvál.V sobotu, 28. januára, nás čaká pestrý program: spoločná modlitba, prednáška, rozhovory, popoludní rôzne workshopy  pre mladých, manželov, ľudí v pomáhajúcich profesiách a tiež pre všetkých ostatných.Obnovu zavŕšime animovanou adoráciou a následne večernou svätou omšou.Využime možnosť načerpať a zažiť spoločenstvo. Bližšie informácie o pripravovanej akcii i o Komunite Blahoslavenstiev nájdete na výveske a webovej stránke.


Pozvánky