Úmysly

Pondelok

06:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre vnúčatá a pravnúčatá |
18:30 Za Božie milosrdenstvo pre živých a zosnulých členov rodiny |

Utorok

06:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Ľudmilu |
18:30 + Zoltán |

Streda

06:30 + Alžbeta, Ján a ich rodičia |
18:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Editu a Jolanu |

Štvrtok

06:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Veroniku a Alžbetu |
18:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Michala a Juraja |

Piatok

06:30 + Mikuláš, Irma a Július |
18:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Martina, Mariannu a deti |

Sobota

07:00 + Viliam, Stanislav a rodičia z oboch strán |
18:30 + Ľudovít a ostatní zosnulí z rodiny |

Nedeľa

07:00 + Ján, Dagmar, starí rodičia, bratia, sestra a švagrovia |
08:30 + Ján, rodičia a ostatní zosnulí z rodiny |
10:00 Za farnosť |
11:30 | v maďarčine
16:30 + Cyril a Emil |
18:30 Za pútnikov k sv. Charbelovi |

Oznamy

Pobožnosť k sv. Charbelovi:
V nedeľu, 22. januára, pri večernej sv. omši bude tradičná pobožnosť k sv. Charbelovi. Srdečne všetkých pozývame.

Mesačná zbierka pre potreby farnosti:
Na budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach pravidelná mesačná zbierka pre potreby farnosti. Vopred úprimné Pán Boh odmeň za každú obetu.

Upratovanie kostola:
Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní skupinu č. 4.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojou službou k starostlivosti o kostol a takisto za všetky obety pre farnosť.

Oznamy sú prevzaté zo stránky farnosti Nitra – Horné mesto:

https://nitra.hm.nrb.sk/farske-oznamy-15-januara-2023/


Pozvánky