Úmysly

Pondelok

17:00 | Kľúčové
18:00 + rod. Bednáriková, Chlebanová a ZBP pre rod. Chlebanovú, Tupú a Dokúpilovú | Nemšová

Utorok

17:00 | T. Závada
18:00 + Terézia Klejová | Nemšová

Streda

17:00 | Borčice
18:00 + rod. Krovinová, Gagová a Peliešková a ZBP rod. Gagová, Pašková, Madová a Peliešková | Nemšová

Štvrtok

18:00 + Anton a Anna Ochranoví, Ján a Katarína Štefánkoví a ZBP pre rod. Štefánkovú | Nemšová

Piatok

18:00 + rod. Moravčíková, Ševčíková a Gabrielová a ZBP pre tieto rod. | Nemšová

Sobota

07:00 + Helena a ZBP pre rod. Horečnú | Nemšová
17:30 + Eduard a Emília Plevákoví a ZBP pre rod. Nachtmannovú, Laukovú a Chovancovú | Nemšová

Nedeľa

07:30 | Kľúčové
08:00 + Antónia, Jozef a ZBP pre Erika, Tatianu, Branislava a Antona | Nemšová
08:45 | T. Závada
10:15 Pro populo | Nemšová
17:30 + Jozef Gajdoš | Nemšová

Oznamy

  • V piatok bude mládežnícka sv. omša.
  • V sobotu po večernej sv. omši bude v učebni na fare miništrantské stretnutie.

 

Rozpis lektorov

  Č 7:00 8:00 10:15 17:30 18:00
P 1 Krajčiová
2
U 1 Kňažeková
2
S 1 Reves
2
Š 1 Filípková
2
P 1 Štefánek
2
S 1 Haliaková Nachtmannová
2 Bobotová
N 1 Máliková Chudová Mierny
2 Králiková Minďárová Kebísková

Pozvánky